Polskie Radio
Section05
Dwadzieścia lat niepodległości (wspomnienia Kajetana Dzierżykraj-Morawskiego | RWE 1962)