Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Sąd idzie: pisarze radzieccy Andriej Siniawski i Julij Daniel przed Najwyższym Sądem RFSSR w Moskwie (cz. I)

22.05.1966 00:00
  • Fabularyzowany program dokumentalny opracowany przez Eugeniusza Romiszewskiego na podstawie stenogramu z procesu obu pisarzy, wydanego w formie książki w j. polskim przez Instytut Literacki w Paryżu. Wykonawcy: Halina Markowska; Tadeusz Lasko; Adolf Bożyński; Józef Opieński; Wacław Krajewski; Andrzej Krzeczunowicz; Jerzy Kopczewski. Dodaj do playlisty
Fabularyzowany program dokumentalny opracowany przez Eugeniusza Romiszewskiego na podstawie stenogramu z procesu obu pisarzy, wydanego w formie książki w j. polskim przez Instytut Literacki w Paryżu. Wykonawcy: Halina Markowska; Tadeusz Lasko; Adolf Bożyński; Józef Opieński; Wacław Krajewski; Andrzej Krzeczunowicz; Jerzy Kopczewski.