Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Open Slot

14.02.1993 00:00
  • Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz, córką Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza zmarłego w 1980 r. na temat możliwości opublikownia korespondencji ojca. Dodaj do playlisty
Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz, córką Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza zmarłego w 1980 r. na temat możliwości opublikownia korespondencji ojca.