Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jarosław Iwaszkiewicz
 • RWEDodatek literacki, data emisji: 26-10-1974 "Rewolucja węgierska w poezji październikowej" - wybór poezji przygotowany z okazji 18 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku.... więcej"Rewolucja węgierska w poezji październikowej" - wybór poezji przygotowany z okazji 18 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku. W programie wykorzystano utwory: "Kolejarzowi z Budapesztu" - Andrzeja Strumiłło * "Rapsodia węgierska" - Jerzego Hordyńskiego * "Na Dunaju" - Sandora Petofiego w tłum. Erazma Krzysztowskiego * "Miłość i wolność" - S. Petofiego w tłum. Władysława Sabowskiego * pamiętnik S. Petofiego * "Dwudziesty Trzeci Październik tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć" - Mariana Piec zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1975 Wiadomości m.in. prezydent G.Ford spędzi dzień na Alasce, skąd odleci do Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowa J.Zakrzewskiego z... więcejWiadomości m.in. prezydent G.Ford spędzi dzień na Alasce, skąd odleci do Chińskiej Republiki Ludowej. Rozmowa J.Zakrzewskiego z ambasadorem H.Jaroszkiem, stałym przedstawicielem Polski w ONZ nt. XXX Sesji ONZ. "Kraj przed Zjazdem" - relacje: W.Reznera, J.Kurzawskiego, A.Tomanka, M.Kańskiego; w Hiszpanii żałoba po śmierci gen. F.Franco; 7:09 - informacje: w Płocku odbędzie się uroczysta Ogólnopolska Inauguracja Dni Książki Stołeczno-Politycznej; relacje: J.Śniegockiego o międzynarodowym roku ochrony zabytków; Z. Suszycki o finałach VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Dla Młodych Twórców im. Jana Śpiewaka; K.Dąbrowski o akcji pod hasłem "Gwiazdka dla wszystkich dzieci"; A.Ostrowskiego o wystawie "Piastowskie tradycje Śląska". Wiadomości m.in.: uchwała Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie nielegalnego przywozu i wywozu dzieł sztuki; w Wiedniu odbyło się kolejne plenarne posiedzenie uczestników rokowań nt. wzajemnej redukcji sił zbrojnych w Europie środkowej; informacje o wizjach województw: łomżyńskiego i bialsko-podlaskiego u progu lat 80. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1971 Przemówienie noworoczne E.Gierka (01.01 1971). "Kartka z kalendarza" - mija 80. rocznica urodzin H.Gnojnickiego, polskiego... więcejPrzemówienie noworoczne E.Gierka (01.01 1971). "Kartka z kalendarza" - mija 80. rocznica urodzin H.Gnojnickiego, polskiego patologa. "Przegląd wydarzeń kulturalnych 1970" m.in.: komentarz nt. VIII Światowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, wypowiedź W.Małcużyńskiego, zwycięzcy konkursu z 1937; fragment "Jutrzni", według obrządku wschodniego, K.Pendereckiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją J.Katlewicza i solistów z Kościoła św. Katarzyny w Krakowie; wypowiedź J.Grotowskiego, reżysera nt. pracy teatralnej; wypowiedź J.Antczaka, dyrektora Teatru Telewizji nt. roli i znaczenia teatru; komentarze nt. filmów: "Sól ziemi czarnej" w reż.K.Kutza; wypowiedź J.Iwaszkiewicza nt. własnej twórczości; komentarz o wystawie Polskiej Plastyki 25-lecia Powojennego w Muzeum Narodowym, wypowiedź J.Zarazińskiego, komisarza wystawy; komentarz A.Wojciechowskiego o udziale polskich twórców na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki "Biennale" w Wenecji. Rozmowa ze Z.Krzyszkiewiczem, dyrektorem Banku PKO o pobycie służbowym w Australii. zwiń
 • RWEOpen Slot Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką pisarza Jarosława Iwaszkiewicza - na temat przygotowywanych przez nią... więcejRozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką pisarza Jarosława Iwaszkiewicza - na temat przygotowywanych przez nią do publikacji "Pamiętnikach matki". Sygnał RWE. zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 14-12-1991 Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką pisarza Jarosława Iwaszkiewicza - na temat poetów grupy "Skamandra",... więcejRozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką pisarza Jarosława Iwaszkiewicza - na temat poetów grupy "Skamandra", którzy pierwszy raz wystąpili wspólnie 29.XI.1918 r. w kawiarni "Pod Pikadorem". zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 16-04-1992 Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką Jarosława Iwaszkiewicza - na temat Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy.
 • RWEOpen Slot, data emisji: 14-02-1993 Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz, córką Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza zmarłego w 1980 r. na temat możliwości... więcejRozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz, córką Jarosława Iwaszkiewicza, pisarza zmarłego w 1980 r. na temat możliwości opublikownia korespondencji ojca. zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 01-04-1991 Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką Jarosława Iwaszkiewicza - na temat domu rodzinnego w Stawiskach, gdzie... więcejRozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką Jarosława Iwaszkiewicza - na temat domu rodzinnego w Stawiskach, gdzie bywali m.in.: poeci: Czesław Miłosz i Stanisław Baliński; spuścizny literackiej i archiwum J. Iwaszkiewicza pozostawionego w Stawiskach. zwiń
 • RWERozmowa z Czesławem Miłoszem (2) Rozmowa Wojciecha Karpińskiego z Czesławem Miłoszem - poetą - na temat - m.in.: polskiej poezji romantycznej, różnic językowych w... więcejRozmowa Wojciecha Karpińskiego z Czesławem Miłoszem - poetą - na temat - m.in.: polskiej poezji romantycznej, różnic językowych w polskiej prozie i poezji na przykładzie twórczości Witolda Gombrowicza i Jarosława Iwaszkiewicza. Uwagi o książce pt: "Zniewolony umysł" i jej roli w polskiej historii powojennej. zwiń
 • RWERozmowa z Marią Iwaszkiewicz, data emisji: 01-08-1993 Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką Jarosława Iwaszkiewicza - pisarza - w związku ze zbliżającą się setną... więcejRozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką Jarosława Iwaszkiewicza - pisarza - w związku ze zbliżającą się setną rocznicą urodzin pisarza. zwiń
 • RWEWieczornica sylwestrowa pracowników Sekcji Polskiej RWE (cz.1), data emisji: 31-12-1954 Prowadzenie - Wiktor Budzyński (Juliusz Boberski). "Front Sylwestrowy" - piosenka w wykonaniu Jana Markowskiego (Jana Krzysztofa)... więcejProwadzenie - Wiktor Budzyński (Juliusz Boberski). "Front Sylwestrowy" - piosenka w wykonaniu Jana Markowskiego (Jana Krzysztofa) * Parodie depesz sylwestrowych autorstwa Stanisława Radkiewicza; Bolesława Bieruta; Konstantego Rokossowskiego; Jakuba Bermana; Jarosława Iwaszkiewicza; Wandy Odolskiej. * "Zatańczcie ze mną" - walczyk w wykonaniu Janki Katelbach * "Ciotka Albinowa i Karol Marek" - dialog satyryczny * "Tango" - w wykonaniu Karola Marka (Wacława Krajewskiego) * "Pani Lipowa i Pani Miętowa" - dialog satyryczny * "Rumba" - w wykonaniu Kazi Kaliszewskiej * "Ostatnie wiadomości" - m.in. o Stanisławie Radkiewiczu - satyra w wykonaniu Józefa Lubicza. zwiń
 • RWEWybitni Polacy (nr 189), data emisji: 04-09-1984 "Skamandryci 4. Baliński, Lechoń, Iwaszkiewicz" - felieton Wacława Zbyszewskiego.