Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Program specjalny

01.04.1991 00:00
  • Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką Jarosława Iwaszkiewicza - na temat domu rodzinnego w Stawiskach, gdzie bywali m.in.: poeci: Czesław Miłosz i Stanisław Baliński; spuścizny literackiej i archiwum J. Iwaszkiewicza pozostawionego w Stawiskach. Dodaj do playlisty
Rozmowa Władysława Terleckiego z Marią Iwaszkiewicz - córką Jarosława Iwaszkiewicza - na temat domu rodzinnego w Stawiskach, gdzie bywali m.in.: poeci: Czesław Miłosz i Stanisław Baliński; spuścizny literackiej i archiwum J. Iwaszkiewicza pozostawionego w Stawiskach.