Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: George Bush
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0285), data emisji: 07-09-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa telefoniczna Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego dziennika "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat nadchodzących ze wschodu sygnałów na rozwój wydarzeń w Polsce; korespondencja z Bonn - o odroczeniu podróży Helmuta Kohla - kanclerza RFN do Polski; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o stanowisku kandydatów na prezydenta USA: Georga Busha i Michaela Dukakisa - wobec rozwoju sytuacji w Polsce; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat pogłębiającego się kryzysu polityczno-gospodarczego w Jugosławii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0325), data emisji: 24-08-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat sytuacji politycznej w Polsce; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat sytuacji politycznej w Polsce; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach prasy amerykańskiej na sytuację w Polsce; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat demonstracji, które odbyły się w rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow na Litwie, w Estonii i na Łotwie; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku o wypowiedziach kandydatów na stanowisko prezydenta USA Michaela Dukakisa i Georga Busha na temat stosunków ze Związkiem Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0385), data emisji: 14-10-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat pobytu w Polsce Johna Whiteheada -... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat pobytu w Polsce Johna Whiteheada - zastępcy amerykańskiego sekretarza stanu; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat pojedynku telewizyjnego dwóch kandydatów na prezydenta Georga Busha i Michaela Dukakis; komentarz Piotra Sawickiego na temat sytuacji w Jugosławii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony pierwszym zachodnim ocenom nowego rządu PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0387), data emisji: 13-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat sytuacji w Jugosławii; informacje na temat... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat sytuacji w Jugosławii; informacje na temat plenum KC KPZR w Moskwie, poświęconego problemom rolnictwa radzieckiego; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o programach polityki zagranicznej kandydatów na prezydenta USA Georga Busha i Michaela Dukakisa; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony komentarzom o stosunkach francusko-radzieckich w świetle wizyty ministra spraw zagranicznych ZSRR we Francji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0397), data emisji: 19-10-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje Aliny Grabowskiej w związku z 4. rocznicą zamordowania ks. Jerzego... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje Aliny Grabowskiej w związku z 4. rocznicą zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki; komentarz Andrzeja Borzyma o Plenum Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat przemówienia Georga Busha - kandydata na prezydenta USA o amerykańskiej polityce wobec Związku Radzieckiego; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony analizie postawy zachodnich państw wobec zachodzących w ZSRR pod rządami Michaiła Gorbaczowa przemian politycznych i gospodarczych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0439), data emisji: 10-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat przygotowań prezydenta... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat przygotowań prezydenta elekta Georga Busha do przejęcia rządów w Białym Domu; uwagi pióra Wiesława Wawrzyniaka na temat sytuacji w Estonii; komentarz Adama Barskiego o trwającej w Niemczech Zachodnich debacie na temat prawa azylowego dla obcokrajowców; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Piotra Mroczyka poświęcony wynikom wyborów prezydenta w Stanach Zjednoczonych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0447), data emisji: 16-11-1988 "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o... więcej"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o wypowiedzi Georga Busha na temat stanu gospodarki oraz prof. Andrieja Sacharowa na temat redukcji zbrojeń; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat sytuacji w Angoli; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sprawom Bliskiego Wschodu w świetle uchwał podjętych na sesji Palestyńskiej Rady Narodowej w Algierze. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0459), data emisji: 22-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja Jana Pokory z Toronto na temat wyborów powszechnych w Kanadzie;... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: relacja Jana Pokory z Toronto na temat wyborów powszechnych w Kanadzie; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o kształtowaniu się polityki zagranicznej USA pod rządami George'a Busha - prezydenta USA; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim w zakresie praw człowieka i psychiatrii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony rozwojowi sytuacji na Węgrzech w świetle zapowiedzianej zmiany na stanowisku szefa rządu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0463), data emisji: 23-11-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: informacje na temat zaostrzenia się sytuacji na tle narodowościowym w radzieckich... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: informacje na temat zaostrzenia się sytuacji na tle narodowościowym w radzieckich republikach zakaukaskich; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat sylwetki przyszłego doradcy prezydenta Georga Busha do spraw bezpieczeństwa państwa; korespondencja Romana Fristera z Tel Avivu o sytuacji politycznej w Izraelu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony komentarzom o nowych oznakach zaostrzenia dogmatycznego kursu politycznego w NRD. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0467), data emisji: 28-11-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Andrzeja Borowicza na temat sprawy poprawek do konstytucji Związku... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Andrzeja Borowicza na temat sprawy poprawek do konstytucji Związku Radzieckiego; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat planów Georgea Busha - prezydenta elekta - dotyczących Pentagonu; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o sprawie odmowy wizy do Stanów Zjednoczonych dla Jasira Arafata; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sytuacji w Związku Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0507), data emisji: 21-12-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat objęcia przez Georga Busha -... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu na temat objęcia przez Georga Busha - fotela prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych; dyskusja redakcyjna z udziałem Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE, Aliny Grabowskiej i Lechosława Gawlikowskiego na temat Plenum KC PZPR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0517), data emisji: 23-12-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz Danuty Drzewińskiej o utworzonej w Polsce Narodowej Fundacji Ochrony... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz Danuty Drzewińskiej o utworzonej w Polsce Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o nominacji Edwarda Derwińskiego - wieloletniego kongressmena polskiego pochodzenia - ministrem do spraw kombatantów w nowej administracji Georga Busha; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o wynikach podróży Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych ZSRR na Filipiny; komentarz Piotra Załuskiego na temat artykułu Davida Sattera - brytyjskiego publicysty - na temat "pierestrojki"; uwagi o zachłyśnięciu się władz marszałkiem Józefem Piłsudskim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0551), data emisji: 20-01-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu nan temat inauguracji Georga Busha na... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu nan temat inauguracji Georga Busha na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych; komentarz Lechosława Gawlikowskiego o redukcji wydatków na zbrojenia w ZSRR; wspomnienia Petra Szełesta - byłego sekretarza ukraińskiej partii - zamieszczone w moskiewskim tygodniku "Fakty i Argumenty"; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony zmianie na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0575), data emisji: 10-02-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Co nowego na Węgrzech" - komentarz Wiesława Wawrzyniaka; korespondencja Marka... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Co nowego na Węgrzech" - komentarz Wiesława Wawrzyniaka; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu o stosunkach między Watykanem a ZSRR; korespondencja Jacka Kalabiński z Waszyngtonu o zapowiedzianych przez Georga Busha - prezydenta USA cięciach budżetowych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0591), data emisji: 28-02-1989 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: "Manipulacja" - spostrzeżenia Danuty Drzewińskiej po obejrzeniu relacji telewizji... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: "Manipulacja" - spostrzeżenia Danuty Drzewińskiej po obejrzeniu relacji telewizji polskiej o demonstracjach studenckich w Krakowie; komentarz Adama Barskiego na temat sytuacji w Jugosławii; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o zakończonej podróży Georga Busha - prezydenta USA na Daleki Wschód; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o perspektywach "pierestrojki" w Związku Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0659), data emisji: 20-04-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat wizyty króla Jordanii Husajna w Waszyngtonie (spotkanie króla Jordanii z Georgem Bushem - prezydentem USA); rozmowa telefoniczna z Kazimierzem Dziewanowskim - publicystą - w związku z setną rocznicą urodzin Adolfa Hitlera; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony problemom polityki obronnej Sojuszu Atlantyckiego w świetle brukselskiego posiedzenia grupy planowania nuklearnego NATO. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0668), data emisji: 18-04-1989 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat spotkania Lecha Wałęsy z gen. Wojciechem... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat spotkania Lecha Wałęsy z gen. Wojciechem Jaruzelskim; odczytanie wypowiedzi Artura Międzyrzeckiego - poety - na temat złożonego władzom wniosku o rejestrację Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; uwagi Józefa Ptaczka na temat zmiany na stanowisku prezesa Komitetu do spraw Radia i Telewizji (nowym prezesem został Jerzy Urban); rozmowa Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim - politologiem - w związku z przemówieniem Georga Busha - prezydenta USA - w którym zapowiedział pomoc ekonomiczną dla Polski; korespondencja J. Kalabińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach amerykańskiej opinii publicznej na wystąpienie G. Busha - prezydenta USA. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0679), data emisji: 29-04-1989 Audycja po redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu nawiązująca do krytycznych głosów ze... więcejAudycja po redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu nawiązująca do krytycznych głosów ze strony różnych ośrodków amerykańskiej opinii publicznej co do zaproponowanego przez Georga Busha - prezydenta USA - planu pomocy gospodarczej Polsce; felieton Stefana Kisielewskiego napisany i wygłoszony dla radia Związku Narodowego Polskiego w Chicago; informacja o decyzji podjętej przez Mieczysława Wilczka - ministra przemysłu - o wstrzymaniu prac przygotowawczych przy budowie elektrowni jądrowej Warta w Klempiczu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0691), data emisji: 13-05-1989 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: felieton Stefana Kisielewsiego dla Rozgłośni Radiowej w Chicago, prowadzonej przez... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: felieton Stefana Kisielewsiego dla Rozgłośni Radiowej w Chicago, prowadzonej przez Związek Narodowy Polski; omówienie badań nad świadomością polityczną mieszkańców Republiki Estońskiej; uwagi na temat przemówienia Georga Busha - prezydenta USA i pierwszych reakcji na to przemówienie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0703), data emisji: 26-05-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat sytuacji w Chinach;... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat sytuacji w Chinach; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o podróży Georga Busha - prezydenta USA - do Europy Zachodniej; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat Zjazdu Deputowanych Ludowych w Związku Radzieckim; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza na temat przebiegu kampanii przedwyborczej w Polsce. Sygnał RWE. Rozkład pracy nadajników RWE. zwiń