Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0591)

28.02.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: "Manipulacja" - spostrzeżenia Danuty Drzewińskiej po obejrzeniu relacji telewizji polskiej o demonstracjach studenckich w Krakowie; komentarz Adama Barskiego na temat sytuacji w Jugosławii; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o zakończonej podróży Georga Busha - prezydenta USA na Daleki Wschó Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: "Manipulacja" - spostrzeżenia Danuty Drzewińskiej po obejrzeniu relacji telewizji polskiej o demonstracjach studenckich w Krakowie; komentarz Adama Barskiego na temat sytuacji w Jugosławii; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o zakończonej podróży Georga Busha - prezydenta USA na Daleki Wschód; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o perspektywach "pierestrojki" w Związku Radzieckim.