Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0517)

23.12.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz Danuty Drzewińskiej o utworzonej w Polsce Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o nominacji Edwarda Derwińskiego - wieloletniego kongressmena polskiego pochodzenia - ministrem do spraw kombatantów w nowej administracji Georga Busha; korespondencja Je Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz Danuty Drzewińskiej o utworzonej w Polsce Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o nominacji Edwarda Derwińskiego - wieloletniego kongressmena polskiego pochodzenia - ministrem do spraw kombatantów w nowej administracji Georga Busha; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o wynikach podróży Eduarda Szewardnadze - ministra spraw zagranicznych ZSRR na Filipiny; komentarz Piotra Załuskiego na temat artykułu Davida Sattera - brytyjskiego publicysty - na temat "pierestrojki"; uwagi o zachłyśnięciu się władz marszałkiem Józefem Piłsudskim.