Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0397)

19.10.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje Aliny Grabowskiej w związku z 4. rocznicą zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki; komentarz Andrzeja Borzyma o Plenum Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat przemówienia Georga Busha - kandydata na prezydenta USA o amerykański Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: refleksje Aliny Grabowskiej w związku z 4. rocznicą zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki; komentarz Andrzeja Borzyma o Plenum Komitetu Centralnego Związku Komunistów Jugosławii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat przemówienia Georga Busha - kandydata na prezydenta USA o amerykańskiej polityce wobec Związku Radzieckiego; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony analizie postawy zachodnich państw wobec zachodzących w ZSRR pod rządami Michaiła Gorbaczowa przemian politycznych i gospodarczych.