Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Bronisław Duch
 • RWE25 rocznica bitwy pod Monte Cassino, data emisji: 15-08-1969 Relacja Wojciecha Trojanowskiego z uroczystego złożenia wieńca przez harcerzy polskich - reprezentujących również weteranów 2... więcejRelacja Wojciecha Trojanowskiego z uroczystego złożenia wieńca przez harcerzy polskich - reprezentujących również weteranów 2 Korpusu PSZ na Zachodzie - z okazji 25 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. M.in. przemawia gen Bronisław Duch - ówczesny dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich. zwiń
 • RWE25-lecie III Dywizji Strzelców Karpackich (1) Hymn Wielkiej Brytanii, gen. Bronisław Duch – powitanie (j. polski, j. angielski), wprowadzenie sztandarów, gen. Władysław Anders,... więcejHymn Wielkiej Brytanii, gen. Bronisław Duch – powitanie (j. polski, j. angielski), wprowadzenie sztandarów, gen. Władysław Anders, gen. Sir Oliver Leese (j. angielski), gen. Stanisław Kopański, odczytanie depesz nadesłanych na uroczystość, przemówienie gen. B. Ducha, apel poległych, część artystyczna - śpiewy: "Myśmy byli na każde zawołanie…", "Karpacka Brygada" (Helena Kitajewicz) odśpiewana dwa razy, piosenka w j. włoskim. Scenariusz i reżyseria - Marian Hemar przy udziale Chóru Polskiego im.  zwiń
 • RWE30-lecie śmierci gen. Władysława Sikorskiego (cz.1) Gwar, chór, kmdr Bohdan Wroński, oklaski, odtworzenie przemówienia gen. W. Sikorskiego z taśmy (posiedzenie Rady Narodowej w... więcejGwar, chór, kmdr Bohdan Wroński, oklaski, odtworzenie przemówienia gen. W. Sikorskiego z taśmy (posiedzenie Rady Narodowej w Paryżu), gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko (czyta lektor), gen. Bronisław Duch, gen. Stanisław Kopański, płk. pil. Aleksander Gabszewicz. zwiń
 • RWEBitwa pod Lagarde, data emisji: 06-07-1963 Program na temat udziału 1 Polskiej Dywizji Grenadierów w kampanii francuskiej 1940 roku - w opracowaniu i reżyserii Wiktora... więcejProgram na temat udziału 1 Polskiej Dywizji Grenadierów w kampanii francuskiej 1940 roku - w opracowaniu i reżyserii Wiktora Budzyńskiego. Relacje składają: płk dypl. Jan Wawrzkiewicz - szef sztabu piechoty dywizyjnej; fragment pisemnej relacji pchor. Jerzego Paczkowskiego pt. "Pierwsza bitwa"; kpt Bogumił Domański - ppor. i oficer gospodarczy 2 pułku grenadierów wielkopolskich; fragment pisemnej relacji Zygmunta Nowakowskiego pt. "Biały Pióropusz"; chor. Władysław Wydra - st. sierżant 2 batalionu 2 pułku plutonu dowodzenia; rtm. Mieczysław Pollak - ppor. oddziału rozpoznawczego; dr Jan Niedenthal - pchor. 2 pułku 2 batalionu; st. wachm. Edward Rokoszyński - ówczesny plut. 2 pułku dywizji; fragmenty pamiętnika (pt."Wykonać rozkaz 4444") relacji Aleksandra Janty - oficera dywizji; fragment pamiętnika Francisa Ambier'a - pisarza francuskiego; mjr dr Paweł Niekraszewicz - prezes Związku Grenadierów Polskich; odczytanie fragmentu ostatniej odprawy gen. Bronisława Ducha - dowódcy dywizji. Recytacje fragmentów utworów poetyckich: "Czerwiec 1940 r." - Aleksandra Janty… zwiń
 • RWEI Dywizja Grenadierów - Francja, 1940, data emisji: 18-06-1970 Pogadanka - gen. Bronisława Ducha - nadana z okazji 30-lecia walk I Dywizji grenadierów we Francji.
 • RWEKawalkada czasu Materiały dźwiękowe z "Kawalkady czasu" cz.III nt. postaci gen Władysława Andersa: Fragmenty reportażu Wojciecha Trojanowskiego z... więcejMateriały dźwiękowe z "Kawalkady czasu" cz.III nt. postaci gen Władysława Andersa: Fragmenty reportażu Wojciecha Trojanowskiego z uroczystości na cmentarzu żołnierzy polskich pod Monte Cassino zorganizowanych dla uczczenia 25 rocznicy bitwy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa (15.08.1969) m.in. marsz generalski, przybycie gen W. Andersa, raport gen. Bronisława Ducha - b. dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich, przemówienie gen W. Andersa, hymn harcerski. Komunikat o zwiń
 • RWEOdsłonięcie tablicy ku czci poległych żołnierzy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie, data emisji: 15-08-1969 Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci poległych żołnierzy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie wmurowanej w ścianę polskiego... więcejRelacja z uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci poległych żołnierzy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie wmurowanej w ścianę polskiego kościoła św. Stanisława Kostki w Rzymie - zainicjowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskich z okazji 25 rocznicy bitwy pod Monte Cassino: Akt poświęcenia tablicy w wykonaniu biskupa Władysława Rubina - duszpasterza emigracji polskiej. Śpiew chóru chłopięcego ze szkoły polskiej we francuskim Vaudricourt z udziałem Weroniki Bell - solistki, b. żołnierza 2 Korpusu. Przemówienie gen Karola Ziemskiego ps. Wachnowski - b. dowódcy obrony Starego Miasta podczas Powstania Warszawskiego - w imieniu Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. Przemówienie gen Bronisława Ducha - dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich - w imieniu gen Władysława Andersa - dowódcy 2 Korpusu PSZ - oraz wręczenie biskupowi Władysławowi Rubinowi i biskupowi Szczepanowi Wesołemu medali pamiątkowych 2 Korpusu z okazji 25-lecia zwycięstwa pod Monte Cassino. Hymn narodowy w wykonaniu zebranych. zwiń
 • RWEPrzemówienie gen. Bronisława Ducha Przemówienie gen. Bronisława Ducha – na temat Walki 1 Dywizji Grenadierów w Lotaryngii.
 • RWEPrzemówienie gen. Bronisława Ducha, data emisji: 17-05-1974 Przemówienie gen. Bronisława Ducha - dowódcy 3 Karpackiej Dywizji Piechoty, uczestniczącej w składzie 2 Korpusu w zwycięskiej... więcejPrzemówienie gen. Bronisława Ducha - dowódcy 3 Karpackiej Dywizji Piechoty, uczestniczącej w składzie 2 Korpusu w zwycięskiej bitwie o Monte Cassino - wygłoszone w studio londyńskim RWE w brzmieniu powtórzonym podczas uroczystych obchodów 30 rocznicy zwycięstwa na przyklasztornym cmentarzu żołnierzy polskich. Zapowiedź - Bogusław Jerke. zwiń
 • RWEPrzemówienie gen. Bronisława Ducha, data emisji: 17-05-1974 Przemówienie gen. Bronisława Ducha - dowódcy 3 Karpackiej Dywizji Piechoty, uczestniczącej w składzie 2 Korpusu w zwycięskiej... więcejPrzemówienie gen. Bronisława Ducha - dowódcy 3 Karpackiej Dywizji Piechoty, uczestniczącej w składzie 2 Korpusu w zwycięskiej bitwie o Monte Cassino - wygłoszone w studio londyńskim RWE w brzmieniu powtórzonym podczas uroczystych obchodów 30 rocznicy zwycięstwa na przyklasztornym cmentarzu żołnierzy polskich. zwiń
 • RWEPrzywódca walczącego narodu, data emisji: 15-07-1973 Reportaż z uroczystej akademii zorganizowanej w Londynie z okazji 30 rocznicy żołnierskiej śmierci gen. Władysława Sikorskiego -... więcejReportaż z uroczystej akademii zorganizowanej w Londynie z okazji 30 rocznicy żołnierskiej śmierci gen. Władysława Sikorskiego - premiera rządu polskiego na emigracji, naczelnego wodza. Przemawiają: Edward Raczyński; gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz; gen. Bronisław Duch; gen. Stanisław Kopański; płk pilot Aleksander Gabszewicz; kmdr Bohdan Wroński; gen. Stanisław Maczek; gen. Klemens Rudnicki; ppłk dypl. Jerzy Morawicz; płk Maria Leśniakowa; płk Stefan Zamoyski; mjr Ludwik Łubieński; gen. Tadeusz Peł zwiń
 • RWERelacja żołnierza I Dywizji Grenadierów na temat kampanii francuskiej 1940, data emisji: 21-06-1970 Relacja żołnierza I Dywizji Grenadierów pod dowództwem gen. Bronisława Ducha na temat udziału Dywizji w kampanii francuskiej 1940... więcejRelacja żołnierza I Dywizji Grenadierów pod dowództwem gen. Bronisława Ducha na temat udziału Dywizji w kampanii francuskiej 1940 roku. zwiń
 • RWERozmowa z gen. Bronisławem Duchem, data emisji: 29-04-1973 Rozmowa płk Mariana Czarneckiego z gen. Bronisławem Duchem - dowódcą 1 dywizji grenadierów we Francji w 1940 roku - z okazji... więcejRozmowa płk Mariana Czarneckiego z gen. Bronisławem Duchem - dowódcą 1 dywizji grenadierów we Francji w 1940 roku - z okazji odznaczenia generała przez prezydenta Francji komandorią Legii Honorowej. Zapowiedź - Bogusław Jerke. zwiń
 • RWEŚmierć gen. Władysława Andersa Reakcje rodaków na wiadomość o śmierci gen. W. Andersa: rozmowa T. Kryski-Karskiego z plutonowym Buszewskim; wypowiedź mecenasa... więcejReakcje rodaków na wiadomość o śmierci gen. W. Andersa: rozmowa T. Kryski-Karskiego z plutonowym Buszewskim; wypowiedź mecenasa Władysława Nadratowskiego, Haliny Karskiej; rozmowa z chorążym Mańką; wypowiedzi: Mariana Brzezickiego, Romualda Wernika; rozmowa z R. Zakrzewskim, F. Różycką, Franciszkiem Różyckim; gen. Bronisławem Duchem, mjr Z. Szadkowskim, wypowiedź ambasadora Edwarda Raczyńskiego; gen. Stanisława Kopańskiego. Lektor Tadeusz Kryska-Karski. zwiń
 • RWEŚwiadkowie historii (cz.005), data emisji: 13-05-1962 Rozmowa z gen. Stanisławem Kopańskim - dowódcą 3 Samodzielnej Dywizji Strzelców Karpackich; Kazimierzem Wiśniowskim; gen... więcejRozmowa z gen. Stanisławem Kopańskim - dowódcą 3 Samodzielnej Dywizji Strzelców Karpackich; Kazimierzem Wiśniowskim; gen Bronisławem Duchem; Gustawem Łowczowskim i Henrykiem Piątkowskim - oficerami Dywizji - przeprowadzona przez Jana Bielatowicza z okazji 23 rocznicy utworzenia jednostki - (cz. I). zwiń
 • RWEŚwiadkowie historii (cz.071), data emisji: 26-04-1966 Rozmowa red. Pawła Hęciaka z gen. Bronisławem Duchem - ostatnim dowódcą Dywizji Strzelców Karpackich - w związku z zapowiedzią... więcejRozmowa red. Pawła Hęciaka z gen. Bronisławem Duchem - ostatnim dowódcą Dywizji Strzelców Karpackich - w związku z zapowiedzią edycji opracowania dziejów tej jednostki. zwiń
 • RWEWypowiedź gen. Bronisława Ducha, data emisji: 08-05-1975 Wypowiedź gen. Bronisława Ducha - b. dowódcy 1 Dywizji Grenadierów - na temat udziału armii polskiej w kampanii norweskiej i... więcejWypowiedź gen. Bronisława Ducha - b. dowódcy 1 Dywizji Grenadierów - na temat udziału armii polskiej w kampanii norweskiej i francuskiej 1940 roku - wyemitowana z okazji 30 rocznicy zwycięstwa nad III Rzeszą. Zapowiedź - Janusz Marchwiński. zwiń