Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Odsłonięcie tablicy ku czci poległych żołnierzy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie

15.08.1969 00:00
  • Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci poległych żołnierzy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie wmurowanej w ścianę polskiego kościoła św. Stanisława Kostki w Rzymie - zainicjowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskich z okazji 25 rocznicy bitwy pod Monte Cassino: Akt poświęcenia tablicy w wykonaniu biskupa Władysława Rubina - duszpasterza e Dodaj do playlisty
Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci poległych żołnierzy 2 Korpusu PSZ na Zachodzie wmurowanej w ścianę polskiego kościoła św. Stanisława Kostki w Rzymie - zainicjowanej przez Stowarzyszenie Kombatantów Polskich z okazji 25 rocznicy bitwy pod Monte Cassino: Akt poświęcenia tablicy w wykonaniu biskupa Władysława Rubina - duszpasterza emigracji polskiej. Śpiew chóru chłopięcego ze szkoły polskiej we francuskim Vaudricourt z udziałem Weroniki Bell - solistki, b. żołnierza 2 Korpusu. Przemówienie gen Karola Ziemskiego ps. Wachnowski - b. dowódcy obrony Starego Miasta podczas Powstania Warszawskiego - w imieniu Stowarzyszenia Kombatantów Polskich. Przemówienie gen Bronisława Ducha - dowódcy 3 Dywizji Strzelców Karpackich - w imieniu gen Władysława Andersa - dowódcy 2 Korpusu PSZ - oraz wręczenie biskupowi Władysławowi Rubinowi i biskupowi Szczepanowi Wesołemu medali pamiątkowych 2 Korpusu z okazji 25-lecia zwycięstwa pod Monte Cassino. Hymn narodowy w wykonaniu zebranych.