Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Lothar Herbst
 • RWEAntologia podziemia Relacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą... więcejRelacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą stoczni; komentarz nt. filmu A. Wajdy pt: "Człowiek z żelaza"; fragm. koncertu w Teatrze Wielkim: "Daj nam uprzątnąć dom ojczysty…" i "Jeszcze Polska nie umarła…" - w recytacji D. Olbrychskiego; fragm. wywiadu L. Wałęsy dla Radia "Solidarność" nt. strajków oraz o stanie realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia; fragm. ze spotkania delegacji "Solidarności" z Ojcem św. w styczniu 1980 r.; wyp. L. Wałęsy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Poznańskiego Czerwca. Relacja pisarza L. Herbsta nt. represji, jakie przeżył podczas internowania i pobytu w więzieniu w Strzelcach Opolskich; fragm. rozmów tel. pomiędzy radiowozami MO a centralą m.in.: nt. użycia ostrej broni; wyp. płk. J. Przymanowskiego - partyjnego nadzorcy dziennikarzy i aktorów – nt. bojkotu w tym środowisku; fragm. audycji Radia "Solidarność" nadanej: 12 IV 1982 r., 30 IV 1982 oraz 3 V 1982 r. zwiń
 • RWEDemokraci, data emisji: 01-05-1983 Audycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa... więcejAudycja dokumentalno-poetycka E. Ostrowskiej z okazji święta 1 maja i rocznicy Konstytucji 3 Maja. "Boże coś Polskę" * "Modlitwa Pielgrzyma" (Mickiewicz) * "Boże coś Polskę" * "Paralela Trzech Konstytucji" (Lelewel) * fragment z "Pana Tadeusza" (Mickiewicz) * "Litania" (Norwid) * kazanie ks. Tischnera * słowa L. Wałęsy otwierającego I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" * "Głosem tego narodu" (Norwid) * "Modlitwa L. Wałęsy" (Kamieńska) * Litania Solidarności * przemówienie St. Cioska * sygnał alarm zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego (cz.10), data emisji: 31-10-1982 Wspomnienia Lothara Herbsta - poety, prezesa wrocławskiego oddziału Związku Literatów Polskich - z pobytu w więzieniu i obozach... więcejWspomnienia Lothara Herbsta - poety, prezesa wrocławskiego oddziału Związku Literatów Polskich - z pobytu w więzieniu i obozach internowania. Wspomnienia poprzedzone prezentacją sylwetki poety. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1324), data emisji: 12-05-1988 I część audycji pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: odczytanie przez Jana Minkiewicza oświadczenia Komitetu Strajkowego... więcejI część audycji pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: odczytanie przez Jana Minkiewicza oświadczenia Komitetu Strajkowego Zakładów Mechanicznych Ursus, dotyczącego m.in. postulatów strajkujących. Odczytanie przez Mirosława Chojeckiego oświadczenia strajkowego z Huty im. Lenina w Krakowie. Komentarz Waldemara Kuczyńskiego, ekonomisty, na temat strajku w Stoczni Gdańskiej. Rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z Lotarem Herbstem na temat specjalnych uprawnień dla rządu. Zapowiedź uwag Aleksandra Smolara. zwiń
 • RWEFragmenty różnych relacji Relacja Lothara Herbsta - pisarza, prezesa Wojewódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu - internowanego w czasie... więcejRelacja Lothara Herbsta - pisarza, prezesa Wojewódzkiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu - internowanego w czasie stanu wojennego (relacja urwana). Rozmowy pomiędzy radiowozami MO a centralą dowodzenia prowadzonych przy użyciu króktofalówek. Wypowiedź płk. Janusza Przymanowskiego - wojskowego nadzorcy literatów i dziennikarzy - na zamkniętym zebraniu aktywu PZPR w Komitecie ds. Radia i Telewizji w dwa miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego. Wypowiedź dotyczy akcji deformowania narodowej kultury i informacji (zła jakość techniczna wypowiedzi). Krótkie informacje na temat Radia Solidarność oraz fragmenty trzech pierwszych audycji Radia Solidarność, które zaczęło nadawać w cztery miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego. "Piosenka dla córki" - Macieja Pietrzyka. zwiń
 • RWEIII Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie, data emisji: 01-01-1989 III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie, zorganizowany przez rząd polski na emigracji, w 50. rocznicę napaści Niemiec na... więcejIII Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie, zorganizowany przez rząd polski na emigracji, w 50. rocznicę napaści Niemiec na Polskę: otwarcie zjazdu przez prezydenta RP na emigracji Ryszarda Kaczorowskiego - uwagi na temat sytuacji w kraju, przypomnienie zbrodni hitlerowskich i sowieckich; przemawiają m.in.: ks. bp Szczepan Wesoły - duszpasterz emigracji, ks. bp Zbigniew Kraszewski - delegat z Polski, proboszcz warszawskiej parafii; powołanie przewodniczącego Zjazdu w osobie Krzysztofa Łańcuckiego - prezesa Naczelnej Rady Polskich Organizacji w Australii (fragment wypowiedzi); wypowiedź Piotra Baumgarta - uczestnika Okrągłego Stołu, kandydata na senatora RP- na temat m.in.: roli rządu Tadeusza Mazowieckiego, wystąpienie Wojciecha Bogaczyka - przedstawiciela Niezależnego Zrzeszenia Studentów; przemówienie przedstawiciela Solidarności Walczącej (brak imienia i nazwiska), wystąpienie poety Lotara Herbsta - reprezentującego "Solidarność - Wrocław", wystąpienie Piotra Naimskiego - skarbnika KOR-u. Nagranie urwane. zwiń
 • RWEIII Zjazd Wolnych Polaków w Londynie Wrażenia Lothara Herbsta - pisarza i poety, prezesa wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - przebywającego... więcejWrażenia Lothara Herbsta - pisarza i poety, prezesa wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - przebywającego gościnnie w Republice Federalnej Niemiec - na temat III Zjazdu Wolnych Polaków w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, który się odbył 15 IX 1989. zwiń
 • BBCKultura niezależna we Wrocławiu, data emisji: 06-02-1987
 • RWEMała antologia krajowej poezji samizdatowej, data emisji: 26-12-1978 Część II audycji - recytacje wierszy w interpretacji Janusza Marchwińskiego i Karola Marka - poprzedzone przedstawieniem przez... więcejCzęść II audycji - recytacje wierszy w interpretacji Janusza Marchwińskiego i Karola Marka - poprzedzone przedstawieniem przez Wacława Kondratowicza życiorysów poszczególnych autorów. Tytuły utworów: "Im głębsza noc" (Henryk Jasiczek) * "Przejście wzbronione" (Antoni Pawlak) * "Komunikat" (Adam Zagajewski) * "Walka na florety BO" (Szymon Słupnicki) * "I naprawdę nie wiedzieliśmy" (Ryszard Krynicki) * "Sposób" (Leszek Szaruga) * "To samo w pierwszej osobie" (Lech Dymarski) * "List 7" (Lothar Herbst) * "Gdzie drwa rąbią" (Stanisław Barańczak) * "Ballada o lustrze które w moim kraju" (Krzysztof Sadawa). zwiń
 • RWEProgram specjalny, data emisji: 18-09-1983 "Za pięć minut wojna" - dokumentalny montaż słuchowiskowy Janusza Marchwińskiego poświęcony wydarzeniom poprzedzającym ogłoszenie... więcej"Za pięć minut wojna" - dokumentalny montaż słuchowiskowy Janusza Marchwińskiego poświęcony wydarzeniom poprzedzającym ogłoszenie stanu wojennego 13.XII.1981 r. Wypowiedzi: Lothara Herbsta - poety, Tadeusza Mazowieckiego - redaktora naczelnego tygodnika "Solidarność", Tadeusza Mroza - pełniącego funkcję komisarza w Warszawie (czyta lektor), Bogdana Borusewicza - działacza demokratycznego przebywającego w ukryciu - dotyczą przeżyć z ostatnich kilku godzin przed ogłoszeniem stanu wojennego oraz pierwszych kilku dni jego trwania; fragmenty komunikatu Radia Warszawa na temat tworzenia w X i XI 1981 roku tzw. żołnierskich grup operacyjnych działających na rzecz społeczeństwa; fragmenty przemówienia telewizyjnego gen. Wojciecha Jaruzelskiego o ogłoszeniu stanu wojennego. zwiń
 • RWEReportaż ze światowego zjazdu emigracji polskiej, data emisji: 01-01-1990 Reportaż Adama Barskiego ze światowego zjazdu emigracji polskiej w Londynie (15.IX.1989 r.). III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w... więcejReportaż Adama Barskiego ze światowego zjazdu emigracji polskiej w Londynie (15.IX.1989 r.). III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) - m.in. fragmenty wystąpień: Edwarda Szczepanika - premiera RP na uchodźstwie; Ryszarda Kaczorowskiego - prezydenta RP na uchodźstwie; biskupa Zbigniewa Kraszewskiego z Warszawy; rozmowy w kuluarach na temat zjazdu - wypowiedzi: Tadeusza Kowalczyka - posła; Dariusza Wójcika (KPN); Piotra Baumgarta (NSZZ Rolników Indywidualn zwiń
 • RWERozmowa z Lotharem Herbstem, data emisji: 10-01-1988 Rozmowa Józefa Ruszara z Lotharem Herbstem - wrocławskim poetą, krytykiem literackim - na temat miasta Wrocław i jego mieszkańców.
 • RWERozmowa z Lotharem Herbstem Rozmowa z Lotharem Herbstem - pisarzem i poetą, tłumaczem literatury niemieckiej, prezesem wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia... więcejRozmowa z Lotharem Herbstem - pisarzem i poetą, tłumaczem literatury niemieckiej, prezesem wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - przebywającego gościnnie w Republice Federalnej Niemiec - na temat: jego spotkań z przedstawicielami niemieckiego świata kultury i sztuki, a także z członkami polskich organizacji działających w RFN (uwagi o jego wizycie w Dortmundzie w redakcji "Zbliżeń"); roli emigracji polskiej w kształtowaniu nowego oblicza stosunków polsko-niemieckich. zwiń
 • RWEUtwory napisane w więzieniach i obozach dla internowanych, data emisji: 26-12-1982 Utwory krajowych pisarzy, poetów - napisane w więzieniach i obozach dla internowanych (dokończenie). Recytacje utworów Janusza... więcejUtwory krajowych pisarzy, poetów - napisane w więzieniach i obozach dla internowanych (dokończenie). Recytacje utworów Janusza Andermana: "Czarnołęka" * "Wojna trwa" * "Czerwona gwiazda Piołun"; recytacja wierszy Lothara Herbsta: "Drobny moment nieuwagi..." (15.III.1982 r.) * "Teraz żyjąc chwilowo..." (28.III.1982 r.) * "Coraz więcej śladów..." (30.III.1982 r.) * "Hasło dnia - władza jest gotowa..." (28.IV.1982 r.) * "Jesteśmy jak rozdarte drzewo..." (5.V.1982 r.) * "Nie upadajmy na duchu..." (1 zwiń
 • RWEWiadomości i teksty zakazane Audycja Adama Barskiego ukazująca relacje i materiały zatajane przez władze, zamieszczane w niezależnych pismach i publikacjach... więcejAudycja Adama Barskiego ukazująca relacje i materiały zatajane przez władze, zamieszczane w niezależnych pismach i publikacjach kolportowanych w kraju po 13 grudnia: szkic dotyczący prawnej sytuacji internowanych w ośrodkach odosobnienia m.in.: relacja z więzienia w Gdańsku Tadeusza Kleina na temat pobicia przez funkcjonariuszy więziennych (czyta lektor). Odczytanie listu poety Lothara Herbsta pisanego z ośrodka w Strzelcach Opolskich na temat warunków tam panujących. List został skierowany do dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytwtu Wrocławskiego. zwiń
 • RWEWywiady Konrada Tatarowskiego, data emisji: 19-10-1988 Wywiady Konrada Tatarowskiego z Krzysztofem Turkowskim reprezentantem dolnośląskiego regionu "Solidarności"; Lotharem Herbstem... więcejWywiady Konrada Tatarowskiego z Krzysztofem Turkowskim reprezentantem dolnośląskiego regionu "Solidarności"; Lotharem Herbstem oraz z Krzysztofem Millerem i Markiem Zaleskim - przedstawicielami Unii warszawskich uczelni zrzeszonych w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów - w czasie konferencji organizacji wspomagających "Solidarność" w Nettetal niedaleko Aachen (14-16.X.1988 r.). Wiodącym tematem konferencji była kwestia istnienia "drugiego obiegu" wydawniczego. zwiń
 • RWEZa pięć minut wojna Montaż J. Marchwińskiego poświęcony nocy wprowadzenia na terenie PRL stanu wojennego - 12/13 XII 1981 r. W programie wykorzystano... więcejMontaż J. Marchwińskiego poświęcony nocy wprowadzenia na terenie PRL stanu wojennego - 12/13 XII 1981 r. W programie wykorzystano fr. słuchowiska pt. "Noc" – M. Nowakowskiego oraz: opow. L. Herbsta - prezesa Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu * opow. T. Mazowieckiego * opow. gen. dyw. W. Mroza - komisarza Komitetu Obrony Kraju * komunikat PR i relacja z obrad POP * opow. B. Borusewicza * opis przyjęcia u M. Rakowskiego - wicepremiera rządu PRL w nocy z 12/13.XII.1981 r. * komunikat PR z 3 tygodni przed 13.XII i z 24.XII.1981 r. * Szczecin 13.XII.1981 r. * Katowice, siedziba Regionu NSZZ "Solidarność" w nocy 12/13.XII.1981 r. * Obrady Komisji Krajowej "Solidarności" w Gdańsku, październik 1981 r.: wypowiedź J. Kropiwnickiego * komunikat PR z 4.IX.1981 r. * fr. pamiętnika doradcy związkowego nt. 13.XII. * opow. T. Mazowieckiego o wydarzeniach po zakończeniu obrad KK NSZZ "Solidarność" 12/13.XII. * opow. T. Mazowieckiego * artykuł "Trybuny Ludu" z 25.XI.1981 r. * opow. księdza J. Pasierba - uczestnika przerwanego Kongresu Kultury Polskiej. zwiń
 • RWEZa pięć minut wojna Montaż słuchowiskowy Janusza Marchwińskiego, poświęcony nocy wprowadzenia na terytorium PRL stanu wojennego 12/13/XII.1981 roku.