Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Wiadomości i teksty zakazane

01.01.1900 00:00
  • Audycja Adama Barskiego ukazująca relacje i materiały zatajane przez władze, zamieszczane w niezależnych pismach i publikacjach kolportowanych w kraju po 13 grudnia: szkic dotyczący prawnej sytuacji internowanych w ośrodkach odosobnienia m.in.: relacja z więzienia w Gdańsku Tadeusza Kleina na temat pobicia przez funkcjonariuszy więziennych (czyta Dodaj do playlisty
Audycja Adama Barskiego ukazująca relacje i materiały zatajane przez władze, zamieszczane w niezależnych pismach i publikacjach kolportowanych w kraju po 13 grudnia: szkic dotyczący prawnej sytuacji internowanych w ośrodkach odosobnienia m.in.: relacja z więzienia w Gdańsku Tadeusza Kleina na temat pobicia przez funkcjonariuszy więziennych (czyta lektor). Odczytanie listu poety Lothara Herbsta pisanego z ośrodka w Strzelcach Opolskich na temat warunków tam panujących. List został skierowany do dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytwtu Wrocławskiego.