Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie

01.01.1989 00:00
  • III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie, zorganizowany przez rząd polski na emigracji, w 50. rocznicę napaści Niemiec na Polskę: otwarcie zjazdu przez prezydenta RP na emigracji Ryszarda Kaczorowskiego - uwagi na temat sytuacji w kraju, przypomnienie zbrodni hitlerowskich i sowieckich; przemawiają m.in.: ks. bp Szczepan Wesoły - duszpasterz e Dodaj do playlisty
III Światowy Zjazd Wolnych Polaków w Londynie, zorganizowany przez rząd polski na emigracji, w 50. rocznicę napaści Niemiec na Polskę: otwarcie zjazdu przez prezydenta RP na emigracji Ryszarda Kaczorowskiego - uwagi na temat sytuacji w kraju, przypomnienie zbrodni hitlerowskich i sowieckich; przemawiają m.in.: ks. bp Szczepan Wesoły - duszpasterz emigracji, ks. bp Zbigniew Kraszewski - delegat z Polski, proboszcz warszawskiej parafii; powołanie przewodniczącego Zjazdu w osobie Krzysztofa Łańcuckiego - prezesa Naczelnej Rady Polskich Organizacji w Australii (fragment wypowiedzi); wypowiedź Piotra Baumgarta - uczestnika Okrągłego Stołu, kandydata na senatora RP- na temat m.in.: roli rządu Tadeusza Mazowieckiego, wystąpienie Wojciecha Bogaczyka - przedstawiciela Niezależnego Zrzeszenia Studentów; przemówienie przedstawiciela Solidarności Walczącej (brak imienia i nazwiska), wystąpienie poety Lotara Herbsta - reprezentującego "Solidarność - Wrocław", wystąpienie Piotra Naimskiego - skarbnika KOR-u. Nagranie urwane.