Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Za pięć minut wojna

01.01.1900 00:00
  • Montaż słuchowiskowy Janusza Marchwińskiego, poświęcony nocy wprowadzenia na terenie PRL stanu wojennego - 12/13 XII 1981 roku. Reżyseria radiowa - Maria Wachowiak. W programie wykorzystano fragmenty słuchowiska pt. "Noc" - Marka Nowakowskiego oraz dokumentalne zapisy wydarzeń: opowiadanie Lotara Herbsta - prezesa Oddziału Związku Literatów Polskic Dodaj do playlisty
Montaż J. Marchwińskiego poświęcony nocy wprowadzenia na terenie PRL stanu wojennego - 12/13 XII 1981 r. W programie wykorzystano fr. słuchowiska pt. "Noc" – M. Nowakowskiego oraz: opow. L. Herbsta - prezesa Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu * opow. T. Mazowieckiego * opow. gen. dyw. W. Mroza - komisarza Komitetu Obrony Kraju * komunikat PR i relacja z obrad POP * opow. B. Borusewicza * opis przyjęcia u M. Rakowskiego - wicepremiera rządu PRL w nocy z 12/13.XII.1981 r. * komunikat PR z 3 tygodni przed 13.XII i z 24.XII.1981 r. * Szczecin 13.XII.1981 r. * Katowice, siedziba Regionu NSZZ "Solidarność" w nocy 12/13.XII.1981 r. * Obrady Komisji Krajowej "Solidarności" w Gdańsku, październik 1981 r.: wypowiedź J. Kropiwnickiego * komunikat PR z 4.IX.1981 r. * fr. pamiętnika doradcy związkowego nt. 13.XII. * opow. T. Mazowieckiego o wydarzeniach po zakończeniu obrad KK NSZZ "Solidarność" 12/13.XII. * opow. T. Mazowieckiego * artykuł "Trybuny Ludu" z 25.XI.1981 r. * opow. księdza J. Pasierba - uczestnika przerwanego Kongresu Kultury Polskiej.