Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: dyktatura
 • BBC„Rok 1984” Orwella, data emisji: 15-11-1984
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0028), data emisji: 05-01-1982 Audycja pod redakcją Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza). Komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat EWG wobec wydarzeń w... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza). Komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat EWG wobec wydarzeń w Polsce; uwagi Andrzeja Krzeczunowicza - o kosztach stanu wojennego; omówienie przez Tadeusza Podgórskiego - wyroków wydawanych przez reżym na robotników; komentarz Józefa Ptaczka - na temat wyborów do Rad Narodowych szczebla podstawowego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0030), data emisji: 06-01-1982 Przegląd najważniejszych wiadomości. Uwagi Andrzeja Krzeczunowicza na temat struktury władzy działającej w warunkach stanu... więcejPrzegląd najważniejszych wiadomości. Uwagi Andrzeja Krzeczunowicza na temat struktury władzy działającej w warunkach stanu wojennego; komentarz Krystyny Miłotworskiej - na temat losów aresztowanych i manipulacjach władz próbujących skłócić robotników i inteligencję w pierwszych dniach stanu wojennego; uwagi na temat biernego oporu społeczeństwa jako sposobu walki z dyktaturą komunistyczną; komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat rozwiązania Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) dekretem junty wojskowej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0125), data emisji: 10-05-1986 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego. W audycji m.in.: "Dlaczego maszyny rolnicze są takie drogie?" - komentarz... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego. W audycji m.in.: "Dlaczego maszyny rolnicze są takie drogie?" - komentarz Aleksandra Świejkowskiego; relacja na temat konferencji redaktorów pism katolickich w Częstochowie; korespondencja Wojciecha Wasiutyńskiego - na temat Donalda Pelotte - pierwszego Indiańskiego biskupa katolickiego w Stanach Zjednoczonych; korespondencja Macieja Feldhuzena z Rio de Janeiro - na temat dyktatury w Chile. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0363), data emisji: 04-10-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat znaczenia zmian personalnych na szczytach... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat znaczenia zmian personalnych na szczytach władzy w ZSRR dla Europy Wschodniej; komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat Franza Josepha Straussa - premiera Bawarii - w związku z jego śmiercią; korespondencja Jacka Kalabińskiego o sytuacji w Chile przed referendum; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony zmianom personalnym na szczytach władzy w ZSRR. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0365), data emisji: 05-10-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat sytuacji na Węgrzech; korespondencja Jacka... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat sytuacji na Węgrzech; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Chile - o odbytym tam referendum; korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku o amerykańskich ocenach zmian w Związku Radzieckim; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony śmierci Franza Josepha Straussa - premiera Bawarii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0369), data emisji: 03-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat wpływu zmian personalnych w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat wpływu zmian personalnych w Moskwie na stosunki amerykańsko-radzieckie; komentarz na temat zjazdu Estońskiego Frontu Ludowego w Estonii; korespondencja Jacka Kalabińskigo z Rio de Janeiro - o sytuacji w Chile; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony analizie przeprowadzonych w kierownictwie partyjno-państwowym ZSRR zmian personalnych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0371), data emisji: 06-10-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat zbliżającej się wizyty w Polsce... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat zbliżającej się wizyty w Polsce Johna Whiteheada - zastępcy amerykańskiego sekretarza stanu (rozmowa z Janem Nowakiem - byłym dyrektorem RWE); korespondencja Jacka Kalabińskiego z Santiago de Chile - na temat wyników plebiscytu w Chile; komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat wizyty Nicolae Ceausescu - szefa rumuńskiej partii w Moskwie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza po zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0373), data emisji: 09-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: tekst listu pióra Elizy Gardowskiej pt. "Za parawanem Pana Ministra" (mowa o ministrze... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: tekst listu pióra Elizy Gardowskiej pt. "Za parawanem Pana Ministra" (mowa o ministrze sprawiedliwości Lechu Domerackim); komentarz na temat pogłębiającego się kryzysu w Jugosławii; rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat zmierzchu dyktatur (Chile). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0381), data emisji: 07-10-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat ataków propagandy partyjnej na Kościół; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego: komentarz Aliny Grabowskiej na temat ataków propagandy partyjnej na Kościół; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o podróży Johna Whiteheada - amerykańskiego zastępcy sekretarza stanu do Europy Wschodniej; komentarz o sytuacji w Jugosławii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony wydarzeniom w Chile. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0409), data emisji: 26-10-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat sytuacji w Chile; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat sytuacji w Chile; korespondencja Romana Fristera z Tel Awiwu o zbiliżających się wyborach parlamentarnych w Izraelu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o reakcjach kół politycznych Europy Zachodniej na kierowane pod jej adresem dyplomatyczne inicjatywy Związku Radzieckiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0461), data emisji: 24-11-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Janusza Marchwińskiego na temat nowego premiera Węgier; korespondencja... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Janusza Marchwińskiego na temat nowego premiera Węgier; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o problemach gen. Pinocheta w Chile; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o reakcjach Żydów amerykańskich po wyborach w Izraelu; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony sytuacji w Azerbejdżanie. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.100, data emisji: 07-01-1982 Audycja T. Nowakowskiego. Art. londyńskiego "Timesa" o L. Wałęsie; wypowiedź W. Jaruzelskiego na spotkaniu z ambasadorami państw... więcejAudycja T. Nowakowskiego. Art. londyńskiego "Timesa" o L. Wałęsie; wypowiedź W. Jaruzelskiego na spotkaniu z ambasadorami państw Wspólnego Rynku - w sprawie emigrowania z Polski osób internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego; wycofania podpisu przez premiera rządu greckiego pod wypracowanym kom. ministrów spraw zagranicznych krajów Wspólnego Rynku; korespondencja P. Kobylińskiego z Nowego Jorku nt. m.in. ostatniej konferencji prasowej sekretarza stanu o stosunkach USA z aliantami zachodnioeuropejskimi; art. z "Nowego Dziennika" wydawanego w Nowym Jorku, domagającego się wniesienia na forum ONZ sprawy gwałcenia praw obywatelskich w Polsce; art. z paryskiego dziennika "Le Figaro" – nt. niedoszłej do skutku wycieczki do Zakładów Cegielskiego w Poznaniu; info. nt. ogłoszenia listu protestacyjnego w Kolonii przeciwko złamaniu postanowień konwencji w Helsinkach przez władze PRL; art. z "Washington Post" - o procesie działaczy NSZZ "Solidarność" FSO na Żeraniu; podróży J. Cyrankiewicza do Kopenhagi; "Wyznania nawróconego cynika" – fragm. art. J. Urbana. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.241, data emisji: 07-10-1988 Audycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Santiago de Chile - o sytuacji w Chile; muzyka;... więcejAudycja pod redakcją Wacława Pomorskiego: korespondencja Jacka Kalabińskiego z Santiago de Chile - o sytuacji w Chile; muzyka; komentarz na temat uroczystości żałobnych po śmierci Franza Josepha Straussa - premiera Bawarii; przedstawienie przez Tadeusza Nowakowskiego sylwetki F.J. Straussa; muzyka; "Z kraju pierestrojki i głasnosti" - komentarz; komentarz na temat sytuacji w Afganistanie; wiadomości sportowe Huberta Grzymały; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o informacji amerykańskiego departamentu obrony w sprawie zwolnienia tempa realizacji pierwszej fazy strategicznej obrony kosmicznej SDI; korespondencja Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża o przygotowaniach do obchodów 200. rocznicy wybuchu Rewolucji Francuskiej; komentarz na temat Sejmu Czteroletniego 1788 r. w Polsce; muzyka. zwiń
 • RWEPrzy otwartym mikrofonie, data emisji: 07-01-1982 Audycja Wacława Pomorskiego. Komentarz autora do wspomnień dr Kazimierza Nabożnego pt. "Wojskowy Korpus Górniczy"; relacja Piotra... więcejAudycja Wacława Pomorskiego. Komentarz autora do wspomnień dr Kazimierza Nabożnego pt. "Wojskowy Korpus Górniczy"; relacja Piotra Mokotowskiego z Paryża - na temat programu polskiego dziennika nadanego w telewizji francuskiej - ukazującego m.in. ponurą atmosferę stanu wojennego oraz manipulowanie informacją przez totalitarną władzę w Polsce; "Solidarność ma głos" - komentarz Janusza Marchwińskiego (fragment wywiadu z Markiem Edelmanem , fragmenty wypowiedzi Bogdana Lisa i Antoniego Lenkiewicza z Dolnego Śląska - na I zjeździe NSZZ "Solidarność"); komentarz Piotra Sawickiego na temat konferencji prasowej Wiesława Górnickiego - doradcy Wojciecha Jaruzelskiego - zorganizowanej w Kopenhadze; uwagi Aliny Grabowskiej - na temat polskiej ekologii. zwiń