Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Panorama dnia - cz.100

07.01.1982 00:00
  • Audycja T. Nowakowskiego. Art. londyńskiego "Timesa" o L. Wałęsie; wypowiedź W. Jaruzelskiego na spotkaniu z ambasadorami państw Wspólnego Rynku - w sprawie emigrowania z Polski osób internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego; wycofania podpisu przez premiera rządu greckiego pod wypracowanym kom. ministrów spraw zagranicznych krajów Wspólnego R Dodaj do playlisty
Audycja T. Nowakowskiego. Art. londyńskiego "Timesa" o L. Wałęsie; wypowiedź W. Jaruzelskiego na spotkaniu z ambasadorami państw Wspólnego Rynku - w sprawie emigrowania z Polski osób internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego; wycofania podpisu przez premiera rządu greckiego pod wypracowanym kom. ministrów spraw zagranicznych krajów Wspólnego Rynku; korespondencja P. Kobylińskiego z Nowego Jorku nt. m.in. ostatniej konferencji prasowej sekretarza stanu o stosunkach USA z aliantami zachodnioeuropejskimi; art. z "Nowego Dziennika" wydawanego w Nowym Jorku, domagającego się wniesienia na forum ONZ sprawy gwałcenia praw obywatelskich w Polsce; art. z paryskiego dziennika "Le Figaro" – nt. niedoszłej do skutku wycieczki do Zakładów Cegielskiego w Poznaniu; info. nt. ogłoszenia listu protestacyjnego w Kolonii przeciwko złamaniu postanowień konwencji w Helsinkach przez władze PRL; art. z "Washington Post" - o procesie działaczy NSZZ "Solidarność" FSO na Żeraniu; podróży J. Cyrankiewicza do Kopenhagi; "Wyznania nawróconego cynika" – fragm. art. J. Urbana.