Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0030)

06.01.1982 00:00
  • Przegląd najważniejszych wiadomości. Uwagi Andrzeja Krzeczunowicza na temat struktury władzy działającej w warunkach stanu wojennego; komentarz Krystyny Miłotworskiej - na temat losów aresztowanych i manipulacjach władz próbujących skłócić robotników i inteligencję w pierwszych dniach stanu wojennego; uwagi na temat biernego oporu społeczeństwa jak Dodaj do playlisty
Przegląd najważniejszych wiadomości. Uwagi Andrzeja Krzeczunowicza na temat struktury władzy działającej w warunkach stanu wojennego; komentarz Krystyny Miłotworskiej - na temat losów aresztowanych i manipulacjach władz próbujących skłócić robotników i inteligencję w pierwszych dniach stanu wojennego; uwagi na temat biernego oporu społeczeństwa jako sposobu walki z dyktaturą komunistyczną; komentarz Wiesława Wróblewskiego - na temat rozwiązania Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) dekretem junty wojskowej.