Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Archiwum Wschodnie (audycja Grzegorza Sołtysiaka | RWE 1993-94)
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 14-08-1993 "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca pierwszy okres działalności PKWN-u na ziemiach polskich: fragmenty... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca pierwszy okres działalności PKWN-u na ziemiach polskich: fragmenty wspomnień na temat działalności wojsk radzieckich na terenie Polski: rewizje, aresztowania. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 20-03-1993 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" na temat historii Żydów polskich na Wschodzie... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" na temat historii Żydów polskich na Wschodzie (odczytanie fragmentów wspomnień Żydów m.in. Borucha Flamenbauma, Jakuba Rabinowicza, Szymona Rosenbluma, Wiktora Minca). zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 04-10-1993 Audycja Piotra Mitznera omawiająca twórczość dwóch radzieckich pisarzy: Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela, którzy w latach... więcejAudycja Piotra Mitznera omawiająca twórczość dwóch radzieckich pisarzy: Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela, którzy w latach 1956-63 napisali i przekazali na Zachód szereg utworów o antyradzieckim charakterze. W audycji m.in.: opis przygotowań do procesu tych pisarzy. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 15-05-1993 Audycja Piotra Mitznera zrealizowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego Karta: omówienie drogi powrotnej Polaków... więcejAudycja Piotra Mitznera zrealizowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego Karta: omówienie drogi powrotnej Polaków z łagrów sowieckich, odczytanie fragmentów wspomnień zebranych przez Małgorzatę Straż i Tomasza Gleba mówiących jak przebiegała droga Polaków wracających po wieloletniej tułaczce do kraju, wrażenia i przemyślenia rodaków z pierwszych dni w ojczyźnie. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 29-05-1993 Audycja przygotowana wspoólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i przedstawicielstwem Memoriału w Polsce: uwagi... więcejAudycja przygotowana wspoólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i przedstawicielstwem Memoriału w Polsce: uwagi na temat tzw. "mężów zaufania", którzy reprezentowali ambasadę Polską na wsiach ZSRR; okólnik naczelnika Wydziału Operacyjnego Gułagu ZSRR; wspomnienia Krystyny Tokarz-Boguckiej - na temat swego ojca Stanisława Tokarza, "męża zaufania" skazanego na rozstrzelanie (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 06-12-1993 "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca sprawę rozwiązania przez władze komunistyczne tygodnika studenckiego "Po... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka omawiająca sprawę rozwiązania przez władze komunistyczne tygodnika studenckiego "Po prostu". zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 07-10-1993 "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka poświęcona losom Franciszka Niepokólczyckiego - działacza konspiracji, członka AK,... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka poświęcona losom Franciszka Niepokólczyckiego - działacza konspiracji, członka AK, aresztowanego i skazanego na śmierć, następnie na dożywocie; odczytanie fragmentów oskarżenia oraz fragmentów z przesłuchnia Niepokólczyckiego. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 31-07-1993 "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka - poświęcona działalności PRL-owskiego wywiadu oraz kulisom akcji MSW, które... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka - poświęcona działalności PRL-owskiego wywiadu oraz kulisom akcji MSW, które chroniły Polskę przed zagrożeniem ze strony USA. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie "Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka poświęcona problemom repatriacji Polaków po zakończeniu II wojny światowej:... więcej"Archiwum PRL" - audycja Grzegorza Sołtysiaka poświęcona problemom repatriacji Polaków po zakończeniu II wojny światowej: odczytanie fragmentu listu Róży Flang z prośbą o umożliwienie powrotu do kraju najmłodszego syna; przykłady utrudnień ze strony władz radzieckich wobec Polaków wracających po wojnie do kraju. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 21-08-1993 "Archiwum PRL" - audycja Piotra Mitznera omawiająca losy Polaków wywiezionych w głąb Rosji m.in. do wsi Białystok w guberni... więcej"Archiwum PRL" - audycja Piotra Mitznera omawiająca losy Polaków wywiezionych w głąb Rosji m.in. do wsi Białystok w guberni tomskiej oraz o sprawie znanego poety i pisarza Brunona Jasieńskiego - protokół z dn. 17.09.1937 z przesłuchania poety wykluczonego z WKPb "za związek z wrogami ludu". zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 23-10-1993 Audycja przygotowna współnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" oraz polskim "Memoriałem" - poświęcona ofiarom sowieckiego... więcejAudycja przygotowna współnie z niezależnym pismem historycznym "KARTA" oraz polskim "Memoriałem" - poświęcona ofiarom sowieckiego terroru w latach 30. Wspomnienia m.in. Karoliny Korabilnik - matki Arona aresztowanego w sierpniu 1937 r. (czyta lektor); "Doświadczyłam jak twarz się zapada…" (wiersz Anny Achmatowej). Audycję prowadzi Piotr Mitzner. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 27-11-1993 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i "Memoriałem" - poświęcony więźniom gułagu po... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i "Memoriałem" - poświęcony więźniom gułagu po śmierci Stalina - m.in. uchwała KC KPZR ze stycznia 1956 r.; fragment listu biskupów katolickich, staroobrzędowych, grekokatolickich, ormiańskich - skierowany do Rady Komisarzy Ludowych z lutego 1919 r. Audycja Piotra Mitznera. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 08-01-1994 "Święta na zesłaniu" - audycja Piotra Mitznera: fragmenty wspomnień więźniów łagrów sowieckich marzących o potrawach świątecznych... więcej"Święta na zesłaniu" - audycja Piotra Mitznera: fragmenty wspomnień więźniów łagrów sowieckich marzących o potrawach świątecznych i chlebie oraz o świętach spędzanych w warunkach obozowych (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 29-01-1994 Audycja Piotra Mitznera: omówienie dokumentów archiwalnych mówiących o polskich oficerach zamordowanych w Katyniu - odczytanie... więcejAudycja Piotra Mitznera: omówienie dokumentów archiwalnych mówiących o polskich oficerach zamordowanych w Katyniu - odczytanie notatki pochodzącej z 1959 roku na temat zniszczenia teczek personalnych rozstrzelanych oficerów; wypowiedź konsula generalnego w Moskwie Michała Żurawskiego na temat zasług Stefana Rodziewicza - pułkownika Armii Radzieckiej, pracownika Głównej Prokuratury w Moskwie, który przekazał stronie polskiej część dokumentów o "zbrodni katyńskiej" (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 12-02-1994 "Archiwum PRL-u" - audycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie działalności grupy opozycyjnej z lat 60.: "W walce - zwycięstwo",... więcej"Archiwum PRL-u" - audycja Grzegorza Sołtysiaka: omówienie działalności grupy opozycyjnej z lat 60.: "W walce - zwycięstwo", krytykującej rządy Władysława Gomułki - I sekretarza KC PZPR; fragmenty wspomnień Józefa Śniedzińskiego - członka grupy - o metodach stosowanych podczas przesłuchań i o pobycie w więzieniu (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 19-02-1994 Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i "Memoriałem": informacje na temat Leona... więcejAudycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i "Memoriałem": informacje na temat Leona Lipskiego - który w 1942 r. w Warszawie reaktywował Komunistyczną Partię Polski (uwagi o działalności przedwojennej L. Lipskiego). Audycja Piotra Mitznera. zwiń
 • RWEArchiwum Wschodnie, data emisji: 19-03-1994 Audycja Piotra Mitznera: omówienie terroru rosyjskiego w latach 30. wobec "polskich szpiegów" w Związku Sowieckim; fragmenty aktu... więcejAudycja Piotra Mitznera: omówienie terroru rosyjskiego w latach 30. wobec "polskich szpiegów" w Związku Sowieckim; fragmenty aktu oskarżenia wobec Witolda Wandurskiego - poety polskiego, wiersz "Najgorsza męka wówczas…" (czyta lektor). zwiń
 • RWEArchiwum wschodnie, data emisji: 21-05-1994 Audycja Piotra Mitznera omawiająca dokumenty dotyczące losów wziętych do niewoli niemieckiej polskich żołnierzy pochodzenia... więcejAudycja Piotra Mitznera omawiająca dokumenty dotyczące losów wziętych do niewoli niemieckiej polskich żołnierzy pochodzenia białoruskiego i ukraińskiego przekazanych stronie sowieckiej. zwiń
 • RWEStruktury Zachodu, data emisji: 16-02-1994 Audycja Wiktora Grotowicza poświęcona politycznym i ekonomicznym strukturom Zachodu: omówienie zasad funkcjonowania środków... więcejAudycja Wiktora Grotowicza poświęcona politycznym i ekonomicznym strukturom Zachodu: omówienie zasad funkcjonowania środków masowego przekazu w Republice Federalnej Niemiec i w Stanach Zjednoczonych. zwiń