Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Archiwum Wschodnie

27.11.1993 00:00
  • Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i "Memoriałem" - poświęcony więźniom gułagu po śmierci Stalina - m.in. uchwała KC KPZR ze stycznia 1956 r.; fragment listu biskupów katolickich, staroobrzędowych, grekokatolickich, ormiańskich - skierowany do Rady Komisarzy Ludowych z lutego 1919 r. Audycja Piotra Mit Dodaj do playlisty
Audycja przygotowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego "KARTA" i "Memoriałem" - poświęcony więźniom gułagu po śmierci Stalina - m.in. uchwała KC KPZR ze stycznia 1956 r.; fragment listu biskupów katolickich, staroobrzędowych, grekokatolickich, ormiańskich - skierowany do Rady Komisarzy Ludowych z lutego 1919 r. Audycja Piotra Mitznera.