Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Archiwum Wschodnie

21.08.1993 00:00
  • "Archiwum PRL" - audycja Piotra Mitznera omawiająca losy Polaków wywiezionych w głąb Rosji m.in. do wsi Białystok oraz o sprawie znanego poety i pisarza Brunona Jasieńskiego. Dodaj do playlisty
"Archiwum PRL" - audycja Piotra Mitznera omawiająca losy Polaków wywiezionych w głąb Rosji m.in. do wsi Białystok w guberni tomskiej oraz o sprawie znanego poety i pisarza Brunona Jasieńskiego - protokół z dn. 17.09.1937 z przesłuchania poety wykluczonego z WKPb "za związek z wrogami ludu".