Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Archiwum Wschodnie

15.05.1993 00:00
  • Audycja Piotra Mitznera zrealizowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego Karta: omówienie drogi powrotnej Polaków z łagrów sowieckich, odczytanie fragmentów wspomnień zebranych przez Małgorzatę Straż i Tomasza Gleba mówiących jak przebiegała droga Polaków wracających po wieloletniej tułaczce do kraju, wrażenia i przemyślenia rodakó Dodaj do playlisty
Audycja Piotra Mitznera zrealizowana wspólnie z redakcją niezależnego pisma historycznego Karta: omówienie drogi powrotnej Polaków z łagrów sowieckich, odczytanie fragmentów wspomnień zebranych przez Małgorzatę Straż i Tomasza Gleba mówiących jak przebiegała droga Polaków wracających po wieloletniej tułaczce do kraju, wrażenia i przemyślenia rodaków z pierwszych dni w ojczyźnie.