Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Na czerwonym indeksie (cykl RWE 1956-88)

Audycja literacka, prezentująca utwory literatury polskiej i światowej zakazane w PRL. Książki które nie były dopuszczane do druku – początkowo autorów emigracyjnych, później także wydawane w II obiegu w Polsce. Wśród omawianych pisarzy: Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz, Aleksander Wat, Kazimierz Wierzyński i in.
Na czerwonym indeksie (cykl RWE 1956-88)Gustaw Herling-Grudziński, źr. "Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa”, Konrad W. Tatarowski