Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Panorama dnia (magazyn RWE 1959-94)

Audycja zestawiająca materiały dźwiękowe z najważniejszych wydarzeń dnia, nadsyłanych przez korespondentów Rozgłośni Polskiej RWE z całego świata, połączone z fragmentami aktualnych przebojów muzycznych.
Aleksandra Stypułkowska (pseud.Jadwiga Mieczowska) - redaktorka programów dla kobiet oraz audycji Fakty, Wydarzenia, Opinie.Aleksandra Stypułkowska (pseud.Jadwiga Mieczowska) - redaktorka programów dla kobiet oraz audycji "Fakty, Wydarzenia, Opinie". Aleksandra Stypułkowska (pseud.Jadwiga Mieczowska), źr. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Drugi – obok "Faktów, wydarzeń, opinii” - sztandarowy program Radia, nadawany od 1959 do 1994 r. Początkowo pięćdziesięciominutowy, potem godzinny.

Wśród autorów m.in.: Jeremi Sadowski (pseud. Adam Barski), Andrzej Borzym (pseud. Andrzej Borowicz), Stanisław Deja, Zygmunt Jabłoński, Stanisław Jałowiecki, Jacek Kaczmarski, Jerzy Kaniewicz (pseud.Tadeusz Mieleszko), Kazimierz Wilczyński (pseud. Kazimierz Konar), Jan Krok-Paszkowski, Janusz Marchwiński, Aleksander Menhard (pseud. Paweł Trzciński), Barbara Nawratowicz, Tadeusz Nowakowski (pseud. Tadeusz Olsztyński), Roman Palester, Wacław Pomorski, Eugeniusz Romiszewski, Aleksandra Stypułkowska, Włodzimierz Sznarbachowski (pseud. Jan Romanowski), Wiktor Trościanko, Jan Tyszkiewicz, Piotr Załuski i inni.