Section1
Płytowy Trybunał Dwójki i XXVII Koncert fortepianowy Mozarta
Wszystkie Jury Płytowego Trybunału Dwójki Foto: Cezary Piwowarski/PR2