Reportaż

Osobowy pod napięciem

Ostatnia aktualizacja: 04.03.1990 00:00
Audio

Reportaż o strajku głodowym kolejarzy zainspirowanym przez "Solidarność". Uczestnicy strajku mówią o swoich racjach, potrzebach bytowych i warunkach w jakich żyją. O niskich zarobkach i braku życiowych perspektyw. Reportaż rejestruje nastroje uczestników strajku głodowego aż do jego zakończenia.