27. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Ostatnia aktualizacja: 01.06.2021 21:19
Międzynarodowe Biennale Plakatu (MBP) w Warszawie to najstarsze i jedno z najbardziej znaczących na świecie wydarzeń artystycznych dedykowanych wyłącznie plakatowi, dla dużej części światowego środowiska plakacistów – niezmiennie najważniejsze. Nazywane jest często OLIMPIADĄ PLAKATU! Prezentuje szerokiej publiczności najwybitniejsze prace wykonane przez artystki i artystów z całego świata w czasie między poprzednią i bieżącą edycją. Z reguły w czerwcu parzystego roku cały świat plakatowy skupia się jak w soczewce w stolicy Polski. Ale MBP to jednocześnie prestiżowa polska marka, która przyczynia się do promocji naszej kultury i kreatywności na świecie. I to już od 1966 roku, kiedy odbyła się 1. jego edycja. 
Biennale Plakatu
Biennale PlakatuFoto: mat. pras.

 W 2018 roku (w 26. edycji) MBP wróciło do miejsca – Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – które dało siłę napędową jego powstaniu i rozwojowi, w którego orbicie ukształtowała się idea konfrontacji światowych osiągnięć w dziedzinie projektowania plakatu. Uczelnia mocno jednak zaznaczała swoją obecność we wszystkich kolejnych edycjach Biennale. Odegrała niebagatelną rolę w rozwoju polskiej sztuki plakatowej, a większość reprezentantów słynnej „polskiej szkoły plakatu” to byli jej wykładowcy i absolwenci – animatorem Biennale i wieloletnim jego organizatorem był prof. Józef Mroszczak, jednoznacznie kojarzony jest z tą imprezą prof. Henryk Tomaszewski. Od 1990 roku zaangażowany w jej organizację jest prof. Lech Majewski – pełniący rolę Prezydenta, którego idée fixe był ten powrót do źródła. Związek Uczelni i Biennale – meandrujący, ale ścisły i nieprzerwany – wydaje się wręcz naturalny.

COVID-19 – jak wszystkim – i organizatorom pokrzyżował plany. Dlatego 27. edycja planowana w całości na rok 2020 odbywa się przede wszystkim w 2021 roku. Co jednak interpretujemy jako pomyślny obrót rzeczy. W 2020 roku odbyło się kilka interesujących imprez towarzyszących 27. edycji MBP. Stanowiły rodzaj wprowadzenia do tego, co ma się wydarzyć w zasadniczym jej terminie: 12 czerwca – 28 sierpnia 2021. Przeprowadziliśmy między innymi Międzynarodowy konkurs na plakat dla studentów szkół artystycznych pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO (związany z obchodzonym przez UNESCO Światowym Tygodniem Kompetencji Medialnych i Informacyjnych), który zwieńczyła wystawa plenerowa – najbardziej dostępna dla publiczności w dobie pandemii – w Centrum Praskim Koneser - przyznają organizatorzy.

w Warszawie.

W tym roku finał – dwa konkursy. Oba mają charakter otwarty. Konkurs Główny nie jest sprofilowany tematycznie. Jest zatem swoistym przeglądem różnorodności kulturowej świata i jego aktualiów z wielu dziedzin życia. Szczegółowym problemem, który przyświeca tylko Konkursowi Tematycznemu, jest „Zmieniający się świat a zdrowie”. Zmiany dokonują się na poziomie społecznym, kulturowym, politycznym, gospodarczym. Żyjemy w społeczeństwie ryzyka. Ścierają się ze sobą i mediują globalizacja i wszelka lokalność. Kontrasty rzucają się w oczy. Nieustannie czerpiemy z natury, przeobrażamy ją – coraz częściej konfliktując się z nią i niszcząc ją. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca 2020 roku ogłosiła wybuch pandemii COVID-19 – spowodowanej przez koronawirus SARS-CoV-2. Nadal świat nie uporał się z nią, choć szczepienia w wielu krajach są już organizowane na masową skalę. Ale przecież problematyka zdrowia we współczesnym świecie ma bardzo szeroki zakres! Od plakacistów chcemy dowiedzieć się więcej! 

Otrzymaliśmy 3200 zgłoszeń, co przełożyło się na 6000 plakatów. 30 marca upubliczniliśmy na stronie internetowej MBP listę prac zakwalifikowanych przez jury preselekcyjne do finałowego etapu obu konkursów! Wszystkie te prace – w liczbie 310 w Konkursie Głównym i 98 w Konkursie Tematycznym – będą pokazywane na wystawach pokonkursowych. Otwarcie wystaw i rozstrzygnięcie rywalizacji już 12 czerwca. Plakaty będą oceniane przez Międzynarodowe Jury w znakomitym składzie: Ahn Sang-soo – grafik – Korea Południowa, Jonathan Barnbrook – grafik – Wielka  

Otwarcie 27. edycji MBP uświetni nowy początek działalności kulturalnej Pałacu Czapskich – głównej siedziby ASP w Warszawie – po renowacji i przebudowie, które przyczyniły się do stworzenia spektakularnej przestrzeni wystawienniczej.

mat. pras.