Section00

Wniosek o patronat medialny Polskiego Radia Dzieciom

Polskie Radio Dzieciom Patronat
Section01

Patronat przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym i międzynarodowym), które nie stoją w sprzeczności z misją radia publicznego.

Wniosek o objęcie patronatem medialnym Polskiego Radia Dzieciom należy złożyć w terminie 2 miesięcy przed imprezą. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Przyznanie patronatu nie uprawnia do otrzymania bezpłatnych spotów na antenie Polskiego Radia S.A.

Aby uzyskać patronat prosimy wypełnić poniższy formularz online.

Section06
x
Organizator
x

Załącz repertuar/harmonogram/program wydarzenia (obowiązkowo, maks. rozmiar pliku to 5 MB) [PDF, JPG lub PNG]

    Załącz pliki MP3 (opcjonalnie, maks. rozmiar pliku to 10 MB)

      Section07