Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • Interkomunia między katolikami i ewangelikami jest wykluczona Watykan udzielił uzasadnionej teologicznie odmowy wzajemnego zapraszania katolików i protestantów do wspólnoty eucharystycznej. Różnice w rozumieniu Eucharystii i urzędu kościelnego są „jeszcze tak istotne”, że w chwili obecnej interkomunia między katolikami i ewangelikami jest wykluczona. Nie ma też podstaw do „indywidualnej decyzji sumienia”, głosi list Kongregacji Nauki Wiary adresowany do przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemieckich bp. Georga Bätzinga. Do listu załączone jest wyjaśnienie teologiczne, krytycznie analizujące poszczególne punkty dokumentu Ekumenicznej Grupy Roboczej teologów katolickich i ewangelickich ÖAK.
  • Debata dwóch ambon na zakończenie Europejskiego Festiwalu Smaku Na zakończenie tegorocznego Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie odbyła się w klasztorze dominikanów przy ul. Złotej „debata dwóch ambon”. Uczestniczyli w niej abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, i Jan Cieślar - biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Debatę prowadził o. Tomasz Dostatni.
  • Kolejna kadencja biskupa Jana Cieślara Ksiądz biskup Jan Cieślar po raz drugi został biskupem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wybory biskupa odbyły się 12 września podczas Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego. Kolejna kadencja biskupa obejmuje lata 2020-2030.
  • Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna i Akcja „Buty” Na przełomie września i października odbędzie się 1. Wirtualna Pielgrzymka Ekumeniczna dlaSprawiedliwości Klimatycznej. W jej ramach w internecie odbędzie się szereg webinariów oraz akcja„Buty”, która w warunkach pandemii ma zademonstrować wsparcie dla idei sprawiedliwościklimatycznej.
  • Pamięci bp. Johna K. Yambasu John K. Yambasu, biskup rezydent Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Sierra Leone i przewodniczący Rady Kościołów w Sierra Leone, zginął w wypadku drogowym 16 sierpnia. Miał żonę i pięcioro dzieci. Odegrał kluczową rolę w kościele Zjednoczonych Metodystów, aktywnie angażował się w dzieło ekumeniczne. Yambasu był również przewodniczącym Africa College of Bishop of the United Methodist Church i nowowybranym rektorem Africa University.
  • Czas dla Stworzenia Pierwszy dzień września to Dzień Stworzenia, ale okres w którym mówi się o wartości życia w zgodzie z naturą trwa do 4 października. Katolicka Rada Konferencji Episkopatów Europy i ekumeniczna Konferencja Kościołów Europy wystosowały wspólne przesłanie na doroczną inicjatywę ekologiczną zwaną Czasem dla Stworzenia.
Section07
Posłuchaj
04'50 Pięć minut nad Biblią 26 września godz. 07:42
04'55 Pięć minut nad Biblią 19 września godz. 07:40
04'24 Pięć minut nad Biblią 12 września godz. 07:36
06'08 Pięć minut nad Biblią 29 sierpnia godz. 07:42
04'41 Pięć minut nad Biblią 22 sierpnia godz. 07:41
04'41 Pięć minut nad Biblią 15 sierpnia godz. 07:42
05'22 Pięć minut nad Biblią 8 sierpnia godz. 07:38
05'07 Pięć minut nad Biblią 1 sierpnia godz. 07:40
Section14
Audycje
Section15