Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • W co wierzą luteranie? W salach Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu 13 kwietnia 2018 roku spotkali się uczestnicy debaty pt. „Szlakiem myśli Marcina Lutra, czyli w co wierzą luteranie?”. Głównym ich celem była próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co łączy, a co dzieli katolików i luteranów.
  • Kard. Tauran apeluje o wolność religijną Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kard. Jean-Louis Tauran udał się na tygodniową wizytą do Arabii Saudyjskiej, która odgrywa znaczącą rolę w świecie muzułmańskim. - Nie twierdzimy, że wszystkie religie są równe, ale że wszyscy wierzący, jako ludzie szukający Boga, jak również wszyscy ludzie dobrej woli nie należący do żadnej religii, mają równą godność” – dodał kard. Tauran.
  • Ormiański pomnik w Watykanie Uroczystość poświęcenia pomnika św. Grzegorza z Nareku, który stanął w Ogrodach Watykańskich stał się okazją do przyjęcia przez papieża Franciszka prezydenta Armenii oraz najwyższych zwierzników  tamtejszego Kościoła. Pomnik to bezpośredni owoc wizyty Papieża w Armenii w 2016 roku.
  • Ekumeniczne Dni Biblii w Katowicach W Katowicach w dniach 15-21 kwietnia odbędą się Ekumeniczne Dni. Ich hasłem są słowa zaczerpnięte z Apokalipsy św. Jana „I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja temu, który pragnie, dam pić darmo ze źródła wody życia” (Ap 21,6 BE).
  • Patriarcha Bartłomiej o zjednoczeniu katolików i prawosławny Wytrwałość w dążeniu do jedności wydaje już swoje owoce, również na polu dialogu teologicznego – zauważył Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podczas spotkania z pielgrzymką rzymskich kapłanów w Stambule. Honorowy zwierzchnik prawosławia przyjął pątników w swej oficjalnej siedzibie w Fanarze.
  • "W każdej mozaice jest obecna jedność i różnorodność" Polskie Forum Chrześcijańskie to część Global Christian Forum. Jak podkreślił biskup Andrzej Siemieniewski jeden z przedstawicieli na PFCh, ma ono tworzyć przestrzeń wzajemnego poznawania się, współdziałania – bez formalnego członkostwa.
Section07
Posłuchaj
04'25 Pięć minut nad Biblią 21 kwietnia godz. 07:39
04'45 Pięć minut nad Biblią 14 kwietnia godz. 07:40
03'44 Pięć minut nad Biblią 7 kwietnia godz. 07:39
04'53 Pięć minut nad Biblią 31 marca godz. 07:41
04'50 Pięć minut nad Biblią 24 marca godz. 07:40
03'57 Pięć minut nad Biblią 17 marca godz. 07:41
04'19 Pięć minut nad Biblią 10 marca godz. 07:39
05'21 Pięć minut nad Biblią 3 marca godz. 07:38
Section14
Audycje
Section15