Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • Zakończenie obchodów 500-lecia reformacji na Śląsku - Na Śląsku jest szczególny klimat do dobrego ekumenizmu - powiedział bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Duchowny wziął udział w konferencji "Od konfliktu do komunii - wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce".
  • Ekumeniczne spotkanie biskupów z całego świata w Katowicach 35 biskupów z ponad 20 krajów świata uczestniczy w Katowicach w ekumenicznym spotkaniu w ramach ruchu Focolari. Na Śląsk przyjechali m.in. przedstawiciele starożytnych kościołów wschodnich, ewangelicko-augsburskiego, anglikańskiego i katolickiego.
  • Wieczór świadectw w Kutnie 12 listopada, po Mszy Świętej w Kościele Starokatolickim Mariawitów w Kutnie zorganizowany zostanie Wieczór Świadectw „Od uzależnienia do wyzwolenia”.
  • Katolicko-luterańska deklaracja na zakończenie obchodów 500-lecia reformacji Dziękujemy za duchowe i teologiczne dary otrzymane za pośrednictwem reformacji - głosi wspólna deklaracja Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan na zakończenie roku wspólnego upamiętnienia reformacji.
  • Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny w Lublinie Lublin miastem zgody religijnej - to hasło Kongresu, którego obrady rozpoczęły się 29 października w lubelskim zamku.
  • Patriarcha Jerozolimy spotkał się z papieżem - Jerozolima musi pozostać miejscem, gdzie wszyscy będą mogli żyć w pokoju, w przeciwnym razie bez końca będą wciągani w spiralę cierpienia – powiedział papież w przemówniu skierowanym do Teofila III. Greckoprawosławny patriarcha Jerozolimy przybył do Watykanu z rewizytą, po spotkaniu z Franciszkiem w Bazylice Grobu Pańskiego w 2014 r.
Section07
Posłuchaj
04'09 5 minut nad Biblią - 30.09.2017
03'59 5 minut nad Biblią - 23.09.2017
04'29 5 minut nad Biblią - 16.09.2017
04'30 5 minut nad Biblią - 09.09.2017
04'41 5 minut nad Biblią - 02.09.2017
04'27 5 minut nad Biblią - 12.08.2017
04'26 5 minut nad Biblią - 05.08.2017
04'59 5 minut nad Biblią - 29.07.2017
Section14
Audycje
Section15