Ekumenia
Section05Polskie Radio współpracuje z działającymi w naszym kraju kościołami i wyznaniami mniejszościowymi od 1982 roku. Od początku 2005 roku istnieje Redakcja Audycji Religijnych Polskiego Radia. Redakcja realizuje trzy audycje, nadawane co tydzień, przygotowywane we współpracy z siedmioma Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej: Prawosławnym, Ewangelicko – Augsburskim, Ewangelicko – Reformowanym, Ewangelicko – Metodystycznym, Chrześcijan Baptystów, Starokatolickim Mariawitów i Polskokatolickim, a także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.

czytaj więcej »

Section06
Ekumenia wydarzenia
  • Tradycje adwentowe luteran Dla ewangelików Adwent zawsze był szczególnym czasem roku kościelnego. W domach i kościołach luterańskich ustawiane są wtedy wieńce adwentowe, na których co niedzielę zapala się jedną świecę więcej, a zwyczajowi temu towarzyszy śpiew pieśni, czytanie proroctw o przyjściu Zbawiciela i wspólna modlitwa. Jakie inne tradycje przybliżają luteran do tego szczególnego czasu świąt Bożego Narodzenia?
  • Życzenia Ojca Świętego „Dziś mamy święto Apostoła Andrzeja; z braterskim uczuciem myślę o patriarsze Bartłomieju, modląc się za niego i Kościół mu powierzony” – napisał na Twitterze Papież Franciszek, w dniu święta Apostoła Andrzeja, patrona patriarchatu Konstantynopola.
  • Ojciec Święty do Asyryjskiego Kościoła Wschodu - Krzyż jest oczywistym symbolem jedności pośród wszystkich celebracji sakramentalnych - powiedział Franciszek do członków Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Asyryjskim Kościołem Wschodu, których przyjął na audiencji 24 listopada w Watykanie.
  • Papież Franciszek z wizytą w Azji Ojciec Św. Franciszek udał się w 21. podróż apostolską do Azji. Tym razem odwiedzi Birmę i Bangladesz, gdzie chrześcijanie stanowią znikomy procent. Większość mieszkańców Birmy to buddyści, Bangladesz natomiast w większości zamieszkują muzułmanie.
  • Konferencja o tożsamości wyznaniowej i dążeniu do ekumenizmu - Dla mnie jest ważne, żeby w przyszłości ekumenizm stał się ruchem wszystkich ludzi, którzy Kościół tworzą – powiedział podczas Międzynarodowej Konferencji Ekumenicznej w Opolu kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Wygłosił on wykład p.t.: "Tożsamość Kościoła a realizacja jego misyjnego i ekumenicznego posłannictwa".
  • Zakończenie obchodów 500-lecia reformacji na Śląsku - Na Śląsku jest szczególny klimat do dobrego ekumenizmu - powiedział bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Duchowny wziął udział w konferencji "Od konfliktu do komunii - wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce".
Section07
Posłuchaj
04'19 Pięć minut nad Biblią 9 grudnia godz. 07:38
05'21 Pięć minut nad Biblią 2 grudnia godz. 07:44
04'45 Pięć minut nad Biblią 25 listopada godz. 07:39
04'09 Pięć minut nad Biblią 18 listopada godz. 07:40
04'38 Pięć minut nad Biblią 11 listopada godz. 07:41
03'53 Pięć minut nad Biblią 4 listopada godz. 07:43
04'09 5 minut nad Biblią - 30.09.2017
03'59 5 minut nad Biblią - 23.09.2017
Section14
Audycje
Section15