Polskie Radio

Magazyn Europejski Plus

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2016 15:31
Nowe kompetencje Europolu. Ułatwienie obcokrajowcom studiów na uczelniach UE. Nauka i badania w UE.
Audio

1/ Europejski Urząd Policji - Europol będzie miał większe uprawnienia w walce z terroryzmem. To odpowiedź Unii Europejskiej na zaniechania europejskich służb, które ułatwiły zamachowcom ataki w Paryżu i Brukseli. Europol będzie mógł wkrótce zintensyfikować działania wymierzone przeciw terroryzmowi, przestępczości internetowej i innym przestępstwom oraz szybciej reagować na zagrożenia, dzięki nowym przepisom przyjętym przez Parlament Europejski. Autor: Agata Kasprolewicz. „Euranet Plus News Agency”.

2/ Studentom oraz młodym naukowcom z państw spoza Unii Europejskiej będzie łatwiej uczyć się i prowadzić badania na uczelniach wyższych w UE. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę w tej sprawie. Nowe przepisy będą określać warunki pracy stażystów, wolontariuszy, uczniów i pracowników au pair. W sytuacji wyzwań demograficznych i niedostatku wykwalifikowanej siły roboczej w wielu sektorach, dyrektywa ma zwiększać szanse UE w światowej rywalizacji o talenty, a jednocześnie ułatwić integrację imigrantów poprzez zacieśnianie stosunków społecznych, kulturowych i gospodarczych między UE a państwami spoza niej. Autor: Michał Strzałkowski. „Euranet Plus News Agency”.

3/ Natalia Kurantowicz - doktorantka z Zakładu Nanobiotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi ciekawe badania nad biologicznymi właściwościami dwuwymiarowej postaci węgla, czyli  grafenu. Bada m.in. oddziaływanie grafenu na bakterie. Tego też dotyczy grant dla badaczki na prowadzenie badań w Tajlandii w ramach projektu „Alfabet”, finansowanego ze środków unijnych programu Erasmus Mundus. Autor: Krzysztof Michalski.

4/ Super szybką i precyzyjną kamerę cyfrową zbudowaną na bazie układów scalonych w technologii 3D, która rejestruje promieniowanie rentgenowskie, opracowali badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu dofinansowanego z UE. Rozwiązanie może przydać się przy prześwietlaniu bagażów, w diagnostyce medycznej, badaniu dzieł sztuki, a także w badaniu struktury różnych materiałów. Autor Artur Wolski.

5/ Kierowcy w Piekarach Śląskich mogą korzystać z darmowej aplikacji mobilnej Parkenizer, która wskazuje w centrum miasta wolne miejsca parkingowe i doprowadza do nich. Jest to część wdrażanego w mieście Systemu Dynamicznej Informacji Parkingowej. Za mobilny system nawigacji w Piekarach Śląskich odpowiada katowicka firma BT Skyrise. Miasto praktycznie nie ponosi kosztów wdrożenia systemu, pieniądze na ten cel niemal w całości pochodzą z dotacji unijnej, którą otrzymała firma. Autor: Dorota Truszczak.

Zobacz więcej na temat: Euranet Plus