Polskie Radio

Europejski Klub Trójki

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016 21:11
Celem podpisanego właśnie Paktu Amsterdamskiego jest opracowanie i wdrożenie w ciągu trzech lat planów działania dotyczących kluczowych problemów miast.
Audio

Pakt Amsterdamski to dokument, który podpisali ministrowie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej pod koniec maja w Amsterdamie. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie w ciągu trzech lat planów działania dotyczących kluczowych problemów miast. Pakt Amsterdamski zakłada działanie w ramach 12 partnerstw – 4 już zostały rozpoczęte: to jakość powietrza, integracja migrantów, warunki mieszkaniowe i ubóstwo w miastach. Pozostałe to: gospodarka o obiegu zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatycznych, przemiany energetyczne, mobilność miejska,  technologie cyfrowe, zamówienia publiczne, miejski rynek pracy, czy zrównoważone użytkowanie gruntów oraz rozwiązania oparte na środowisku naturalnym. Działania w ramach tych partnerstw mają rozpocząć się od przyszłego roku. Pakt pozwoli uporać się z wieloma wyzwaniami społecznymi, gospodarczymi i migracyjnymi. To właśnie miasta są przede wszystkim wystawiane na te wyzwania. Dzięki Paktowi miasta będą miały większe wkład w kreowanie polityki europejskiej. Gośćmi Europejskiego Klubu Trójki byli: Marta Żakowska - redaktorka naczelna "Magazynu Miasta" Res, Karolina Maliszewska - Fundacja Sendzimira, prof. Eugeniusz Sobczak - Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej Politechniki Warszawskiej. Audycja z udziałem korespondentki Polskiego Radia z Brukseli – Beaty Płomeckiej.

Zobacz więcej na temat: Euranet Plus Trójka