Polskie Radio

Magazyn Europejski Plus

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2016 15:30
Jean-Claude Juncker o stanie Unii Europejskiej. Szef KE za wspólną unijną armią. Nauka i badania w UE.
Audio
Magazyn Europejski Plus

1/ Według przewodniczącego Komisji Europejskiej, Unia Europejska nie jest w dobrym stanie, a najbliższy rok będzie krytyczny dla jej jedności. Jean-Claude Juncker wygłosił w Europarlamencie w Strasburgu przemówienie na temat stanu UE, wzywając do zwalczania nacjonalizmu i populizmu w europejskiej polityce, a także apelując o większą solidarność we Wspólnocie. Autor: Agata Kasprolewicz. „Euranet Plus News Agency”.

2/ Zdaniem przewodniczącego Komisji Europejskiej, Unia Europejska powinna posiadać wspólny wojskowy sztab generalny. W trakcie przemówienia w Parlamencie Europejskim, Jean Claude Juncker dodał, że unijny system obrony byłby dopełnieniem działań NATO. Według Junckera, z ekonomicznego punktu widzenia połączenie sił wojskowych jest uzasadnione. Autor: Michał Strzałkowski. „Euranet Plus News Agency”.

3/ Przez kilkanaście dni września Wilamowice staną się światowym centrum badawczym wymierających języków. Naukowcy pozyskali unijny grant z programu Horyzont 2020 na rewitalizację języków zagrożonych wymarciem, w tym języka wilamowskiego. Jest to język, którym mówi 70 mieszkańców Wilamowic koło Bielska-Białej. Meksykańscy Indianie, mieszkańcy normandzkiej wyspy Guernsey, celtyccy Mańczycy, skandynawscy Saamowie, Buriaci z Mongolii, Baskowie, Szkoci, górale spiscy, karpaccy Niemcy mówiący po hopgarcku, Kaszubi, Łemkowie, Ślązacy, Huculi, Poleszucy wraz z naukowcami, ekspertami i aktywistami będą prowadzić badania, uczestniczyć w seminariach i warsztatach. Autor: Katarzyna Kobyłecka.

4/ W rozstrzygniętym niedawno konkursie programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który finansowany jest z unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jeden z grantów otrzymał profesor Stefan Dziembowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół profesora będzie pracował nad kryptograficznymi metodami obrony przed nieuczciwymi producentami sprzętu elektronicznego, którzy często instalują w podzespołach elektronicznych złośliwe wirusy i modyfikacje, zwane końmi trojańskimi. Autor: Krzysztof Michalski.

5/ Udział polskich firm sektora kosmicznego w ogólnych obrotach tej branży w Europie w 2030 roku wyniesie co najmniej 3-procent. Większy udział w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej – to niektóre założenia polskiej strategii kosmicznej. Autor: Dorota  Truszczak.

Zobacz więcej na temat: Euranet Plus