Polskie Radio

Fundacja "Wspólnota Nadziei"

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019 15:45
Fundacja Wspólnota Nadziei powstała w 1998 roku. Nadrzędnym celem jej powstania było utworzenie i prowadzenie Centrum Nauki i Życia "Farma", ośrodka pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji oraz rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem.
.
.Foto: Fundacja Wspólnota Nadziei

Akt notarialny ustanowienia Fundacji podpisany został 20 lutego 1998 roku przez Witolda Dygonia i Jerzego Perzanowskiego, fundatorów.

Tworzenie systemu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem było w Polsce przedsięwzięciem pionierskim, przecieraniem szlaku.

Farma Życia – inaczej Centrum Nauki i Życia "Farma" – istnieje od 2005 roku i jest to jedno z najbardziej przyjaznych miejsc dla osób dorosłych z autyzmem w Polsce. Jest też pierwszym w naszym kraju specjalistycznym ośrodkiem, łączącym funkcje mieszkalne, terapeutyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Farma jest domem dla stałych mieszkańców, a jednocześnie zapewnia szeroki wachlarz aktywności również dla osób mieszkających poza Farmą, które w ciągu dnia dojeżdżają tu na różnego rodzaju zajęcia i warsztaty. Ośrodek prowadzi programy aktywizacji społecznej i zawodowej, realizuje projekty współpracy – lokalne i międzynarodowe.

Przede wszystkim jednak Farma Życia to miejsce, w którym dorosłe osoby z autyzmem mogą znaleźć warunki do najpełniejszego rozwoju z wykorzystaniem ich indywidualnego potencjału. Miejsce, w którym mogą się samorealizować i usamodzielniać; zyskują poczucie własnej wartości i dobrostanu. To miejsce bezpieczne, w którym szanowane są ich prawa.

Koncepcja Farmy Życia zakłada utworzenie miejsc pracy i rehabilitacji dla ponad 100 osób, zarówno z autyzmem, jak i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Na terenie Farmy na powstać łącznie 5 kilkuosobowych domów dla 30 mieszkańców.

Utworzone zostaną pracowanie terapii zajęciowej, stanowiska pracy chronionej oraz niezbędna baza rehabilitacyjna. W ośrodku będzie również prowadzona rehabilitacja dla szerszej grupy osób z autyzmem.

www.farma.org.pl