Polskie Radio

Sygnały Dnia 5 grudnia 2019 roku, rozmowa z Marleną Maląg

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019 07:40
Audio
  • Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, o strategii demograficznej (Sygnały dnia/Jedynka)

Krzysztof Świątek: Gościem Sygnałów Dnia pani minister Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister.

Marlena Maląg: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie słuchaczy.

Tabloidy już grzmią: „Pieniądze na trzynaste emerytury zablokowane przez Senat”, Senat uznał, że nie ma pieniędzy w budżecie państwa na trzynaste emerytury, a rządzący chcieli pozyskać z Funduszu Wsparcia Niepełnosprawnych, co senatorowie Platformy zablokowali.

Szanowny panie redaktorze, drodzy słuchacze, ja z całą odpowiedzialnością podkreślam, że pieniądze na trzynaste emerytury są i będą. My już pracujemy, tak jak pan premier zapowiedział, sto dni pracy rządu, będzie ustawa, która właśnie będzie gwarantowała to dodatkowe świadczenie, czyli trzynasta...

Czy ono zostanie zapisane w takim razie na stałe jako coroczne świadczenie?

Ono zostanie, taka jest propozycja, my wczoraj zakończyliśmy prace jako resort nad tą propozycją. Taką propozycję będziemy składać do dalszego procedowania jako stały element dodatkowej wypłaty rokrocznie.

I są pieniądze w budżecie państwa? Nie trzeba ich pozyskiwać z Funduszu Wsparcia Niepełnosprawnych?

Są pieniądze, pieniądze są zabezpieczone, tak że na pewno troska przede wszystkim o emerytów, rencistów jest bardzo ważna dla polskiego rządu i na pewno te pieniądze... te wszystkie słowa... Przede wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości cechuje się wiarygodnością, a więc to, co zostało zapowiedziane, będzie zapewne zrealizowane.

A co z czternastą emeryturą? Bo o tym też była mowa.

Również ten projekt jest przez nas przygotowany. Oczywiście, to są wstępne prace, a więc tutaj jeszcze nie będę o szczegółach opowiadała, ale jest on przygotowany tak jak został zapowiedziany właśnie w czasie kampanii wyborczej.

Została powołana pełnomocniczka do spraw demografii. Czym się zajmie? Bo premier w exposé mówił o narodowej strategii demograficznej.

Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że ostatnie 4 lata to jest taki dobry czas dla Polski. Ja bym powiedziała, że dobry czas dla polskich rodzin. Rząd pochylił się nad rodziną, przede wszystkim programy, które wspierały rodziny, tak króciutko przypomnę, czy program Rodzina 500+, Dobry Start, Maluch i inne programy, które wspierały rodzinę, to rzeczywiście jest pokazanie, przywrócenie godności rodziny. Ale przede wszystkim pan premier w swojej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zwracał uwagę na tzw. pułapkę demograficzną. I zapowiedź powstania strategii demograficznej... Bo musimy spojrzeć przede wszystkim szerzej, kompleksowo na dzietność w Polsce, na zastępowalność pokoleń...

Szerzej i dalej chyba, tak?

Szerzej i dalej...

Bo są takie prognozy demografów, że Polska może się wyludniać, może nawet do 2050 roku liczyć tylko 24 miliony osób.

Tak, pięćsetka nam zadziałała, bo widzimy, że wskaźnik...

Właśnie, zadziałała, czy zadziałała tylko umiarkowanie?

Zadziałała, dlatego że musimy tutaj spojrzeć na to, że spada liczba kobiet w wieku rozrodczym, ale kiedy patrzymy na rok 2017, wskaźnik dzietności wzrósł do 1,45, ciut spadł, jeżeli mówimy o roku 2018, natomiast idziemy w dobrym kierunku. Ale my musimy przede wszystkim pokazywać rozwiązania kompleksowe. I pełnomocnik rządu ds. demografii będzie miał za zadanie opracowanie strategii demograficznej kraju. Przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy spojrzeli kompleksowo, żebyśmy zbadali, co potrzeba jest polskim rodzinom, aby decydowały się na to, żeby mieć więcej dzieci, jakie warunki powinien rząd zapewnić, jakie są potrzeby. I tutaj właśnie to jest rola pełnomocnika. Pani Barbara Socha, pełnomocnik, który został powołany przez pana premiera, jest osobą wyjątkowo kompetentną, z planem swoich działań. I właśnie cieszę się, że to właśnie przy naszym ministerstwie będzie pani pełnomocnik pracowała, będziemy razem pracowali do tego, żeby ta strategia jak najszybciej powstała i żeby zostały wdrożone działania, bo wiemy dobrze, że strategia pokaże nam pewne działania, które przede wszystkim będą musiały być kompleksowe i międzyresortowe.

Pani minister, premier w exposé też mówił o tym, że będą dodatkowe ulgi dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Czy jakieś prace czy w Ministerstwie Finansów, czy może wspólnie z Ministerstwem Rodziny trwają?

Jeszcze moment. Oczywiście, po świadczeniach, takich jak tutaj już wymieniłam, będą kolejne przygotowane projekty związane i z ulgami, ale też takim zaopiekowaniem rodziny. Natomiast na to jeszcze momencik trzeba poczekać, abyśmy tutaj mogli ogłosić.

Czy Magdalena Biejat powinna być szefową Komisji Rodziny? Magdalena Biejat z Lewicy.

Powiem tak, że taki był wybór, takiego dokonano wyboru, natomiast oczywiście...

Dokonano takiego wyboru, a teraz ma być dokonana zmiana.

Oczywiście, ja jako poseł, jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej nie ukrywam, że zależy mi przede wszystkim, żeby przewodnicząca Komisji mówiła tym samym głosem, a więc żebyśmy tak samo patrzyli na rodzinę. A więc podniesienie godności rodziny, przede wszystkim mówimy o tradycyjnym modelu rodziny, a więc zależałoby mi na tym, bo ta współpraca między moim ministerstwem a Komisją Polityki będzie bardzo szeroka, żeby to była taka osoba, z którą możemy rozmawiać i mamy ten sam kręgosłup i te same wartości przyjmujemy.

Pani minister, wchodzimy w okres zimy, właściwie już weszliśmy, w wielu regionach Polski są mrozy, szczególnie nocami. To jest problem z bezdomnością. Pytanie: czy... Bo co roku słyszymy o ofiarach śmiertelnych, już takie się pojawiły w tym roku. Jak bezdomności zapobiegać czy jak można unikać takich sytuacji, w których dowiadujemy się o ofiarach śmiertelnych?

Przede wszystkim to jest empatia i to spojrzenie na drugiego człowieka. Wiadomo, że samorządy, przede wszystkim samorządy gminne, powiatowe, które zajmują się tą opieką nad najbiedniejszymi, nad tymi, którzy nie mają schronienia, podejmują te akcje informacyjne, przede wszystkim uwrażliwianie czy poprzez straż miejską, czy policję, ale także obywateli, poprzez telefon 112, abyśmy mogli bezpośrednio zgłaszać różne niebezpieczeństwa. My przede wszystkim apelujemy do samorządów, już z takim apelem zwróciłam się także dla mieszkańców, abyśmy byli uwrażliwieni, że są noclegownie tam, gdzie mogą te osoby rzeczywiście czas spędzić. Oferujemy także program „Pokonać bezdomność”. W zeszłym roku budżet tego programu to był 11 milionów złotych, również w tym roku budżet na ten program jest przygotowany, żebyśmy przede wszystkim uwrażliwiali społeczeństwo i żebyśmy zapewnili godne warunki tym osobom, które tego potrzebują, które nie są na tyle samodzielne, a z danych, które mamy, mamy ponad 30 tysięcy osób bezdomnych.

Czy ten program „Pokonaj bezdomność” także przewiduje jakieś drogi wychodzenia z bezdomności?

Tak, jest ta profilaktyka, też są środki na tworzenie, na infrastrukturę, natomiast to przede wszystkim są te działania, które są podejmowane zarówno przez właśnie służby pomocy społecznej na terenie gmin. Ta empatia jest bardzo duża i przede wszystkim ta wrażliwość, ale musimy przede wszystkim uzmysłowić sobie, że właśnie ten czas, czas, kiedy są przymrozki, kiedy staje się już zimno, musimy patrzeć na tego drugiego człowieka, który jest słabszy, wyjątkowo zwrócić się z pomocą, czy osoba znajdująca się gdzieś w parku czy w piwnicach nieogrzewanych to są osoby, które mogą...

Czyli uwrażliwienie społeczne, żeby nas nie cechowała znieczulica społeczna...

To przede wszystkim, wrażliwość na drugiego człowieka.

Pani minister, to jeszcze jeden program resortu – Karta Dużej Rodziny. Ile osób w tej chwili z tej Karty korzysta i czy są jakieś zmiany w tym programie?

Przede wszystkim ważny teraz czas, bo jesteśmy w miesiącu grudniu, do końca roku Karta funkcjonuje też w formie tradycyjnej, czyli takiej plastikowej, ale także w formie aplikacji elektronicznej. Z tej aplikacji elektronicznej korzysta ponad 680 tysięcy...

Użytkowników.

...użytkowników, tak...

Rozumiem, że ta aplikacja umożliwia na przykład szybkie znalezienie punktu, który oferuje ulgi dla tych dużych rodzin.

Tak, dokładnie tak. Plastikową kartę ma ponad 2 miliony 900 tysięcy, natomiast co jest bardzo ważne – w miesiącu grudniu możemy jeszcze złożyć wniosek, aby skorzystać z tej aplikacji mobilnej i przede wszystkim nieodpłatnie, natomiast jeżeli składamy wniosek po raz pierwszy, warto zwrócić uwagę, aby zaznaczyć te dwie formy – zarówno formę tradycyjną, jak i formę elektroniczną, bo wtedy mamy ten dostęp i tą szybką informację. Przede wszystkim ważne jest to, że bardzo chętnie ta Karta Dużej Rodziny dobrze zafunkcjonowała, podmioty, partnerzy, którzy chętnie przystępują do...

Czy to są jakieś duże sieci, czy to są małe podmioty polskie, zagraniczne?

Tak naprawdę to są różne podmioty – i duże sieci, i małe podmioty, tak że mamy ponad 6300 partnerów, którzy przystąpili do Karty Dużej Rodziny, w ponad 29 tysiącach miejsc w Polsce takie można znaleźć właśnie te placówki. I to jest bardzo ważne. Ja też kiedy tworzyłam, wprowadzałam jako samorządowiec Kartę Dużej Rodziny w swoim mieście, to właśnie zaangażowanie podmiotów, które chcą uczestniczyć, wspomagać. Co jest bardzo ważne jeszcze w Karcie Dużej Rodziny? Że również tą Kartą objęte są osoby, czyli rodzice, którzy wychowali troje dzieci i te dzieci są dorosłe, też mogą z tego skorzystać.

Czyli to jest forma pewnej wdzięczności ze strony państwa?

Pewnej wdzięczności, dokładnie tak. A więc to są te... To jest właśnie zadbanie o przywrócenie godności też dużej rodziny, bo na tym nam bardzo zależy.

Pani minister, czy w Polsce jest jeszcze problem bezrobocia?

Powiem tak, że kiedy patrzymy na miesiąc listopad, on jest właściwie taki wyjątkowy, jeżeli bezrobocie analizujemy, i po danych... po zamkniętym listopadzie widzimy, że to bezrobocie ciut wzrosło w porównaniu do bezrobocia za miesiąc...

Tak jest zwykle w miesiącach zimowych.

Jak zwykle te prace sezonowe. Natomiast ten listopad tegoroczny jest wyjątkowo dobry, jeżeli patrzymy przez ostatnie 30 lat. Jest to najniższe bezrobocie od 30 lat w miesiącu listopadzie. Można powiedzieć, że tak naprawdę bezrobocie w Polsce jest takie naturalne, jest ten poziom bezrobocia naturalnego i jest to dobra informacja. Natomiast też są, oczywiście, obszary, które jeszcze takiego zaopiekowania potrzebują.

Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, była gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo.

JM