Polskie Radio

Sygnały Dnia 20 października 2021 roku, rozmowa z Marleną Maląg

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2021 08:15
Audio
  • Marlena Maląg: trafi do ponad 9 mln emerytów i rencistów (Sygnały dnia/Jedynka)

Grzegorz Jankowski: Druga rozmowa w dzisiejszych Sygnałach Dnia z panią Marleną Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry pani.

Marlena Maląg: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.

Pani minister, dziś Europejski Dzień Seniora, dlatego prosimy teraz wszystkich seniorów: mamo, tato, babciu, dziadku, dajcie głośniej, bo od was zaczniemy tę rozmowę. Pani minister, czternasta emerytura – kiedy, komu, ile?

Przede wszystkim, drogi panie redaktorze, ale najważniejsi są nasi seniorzy w dniu dzisiejszym, dlatego chciałabym w imieniu polskiego rządu złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Szanowni państwo, przede wszystkim czegóż można życzyć? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Ale życzę też państwu, żeby każdy dzień był wspaniały, dobrych dni i dobrych chwil. I przede wszystkim abyście państwo czuli to wsparcie polskiego rządu. Staramy się od 6 lat państwa wspierać, troszcząc się o waloryzację rent i emerytur, wprowadzając trzynastą emeryturę, a za chwilkę, dosłownie za chwilkę wypłata czternastej emerytury, czyli kolejnego świadczenia, które państwa wesprze, aby ta jesień życia mogła być w miarę pogodna, radosna. I przede wszystkim, szanowni państwo, życzę, abyście czuli to wsparcie swoich najbliższych, ale także polskiego rządu, bo jesteście dla nas bardzo, bardzo ważni.

Pani minister, to w takim razie czternasta emerytura – kiedy, komu i ile? I czy muszę, gdybym był seniorem, czy seniorzy muszą jakoś specjalnie aplikować, pisać podania? Co muszą zrobić, żeby te pieniądze otrzymać i jaka to jest kasa?

Najważniejsze, że seniorzy nie muszą wykonywać żadnych ruchów praktycznie, czekają na swoją emeryturę, czekają na swoją rentę i w tym IV kwartale razem z tym świadczeniem zostanie wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych czternasta emerytura. Jakie są zasady? Te osoby, które są uprawnione na dzień 31 października do świadczeń emerytalno-rentowych, otrzymają czternastą emeryturę. Wprowadzone jest kryterium dochodowe 2900 złotych. I co to oznacza? Że emeryci, którzy pobierają emeryturę, mówimy o kwotach brutto, do 2900 złotych, dostaną w pełnym zakresie czternastą emeryturę, czyli brutto będzie to 1250 złotych i 88 groszy.

Ale wiemy o tym, że część emerytów, którzy pobierają wyższe emerytury, też chcemy objąć tym wsparciem, dlatego też zastosowaliśmy w ustawie mechanizm złotówka za złotówkę. I cóż to oznacza? Że jeżeli mamy emeryturę przykładowo 3000 złotych, czyli przekraczamy 2900 złotych, wtedy nasza czternasta emerytura będzie pomniejszona po prostu o 100 złotych. I tym wsparciem, całym wsparciem czternastej emerytury będzie objętych ponad 9 milionów 100 tysięcy emerytów i rencistów. W pełnej wysokości świadczenie będzie wypłacane blisko 8 milionów emerytów i rencistów, a ten mechanizm złotówka za złotówkę to prawie milion dwieście tysięcy osób.

A więc nie składamy wniosków, oczekujemy, że właśnie ta dobra informacja, to wsparcie finansowe od polskiego rządu w ramach solidarności międzypokoleniowej zostanie wypłacone w IV kwartale, a więc tuż, tuż, bo właściwie wypłaty można powiedzieć dla części emerytów ruszą nawet w przyszłym tygodniu.

To w takim razie może ja powtórzę, każdy emeryt do 2900 złotych emerytury czy renty otrzyma 1250 złotych, każda złotówka powyżej 2900 złotych to jest złotówka mniej od kwoty 1250. A, pani minister, chciałem panią jeszcze dopytać o waloryzację rent i emerytur w przyszłym roku. Jak ona będzie wyglądała?

Waloryzacja rent i emerytur i ten cały ostatni czas, ja tak lubię właśnie zawsze zderzać, jak rozpoczęliśmy rządy jako Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, jak to wygląda teraz. Przede wszystkim waloryzacja rent i emerytur oparta jest o wskaźniki związane z sytuacją ekonomiczną kraju i dbamy o to, aby nie były to groszowe wzrosty waloryzacyjne, ale przede wszystkim jest to wskaźnik inflacji i odpowiedni algorytm zastosowany. Stosowaliśmy także kwotowe wsparcie, a więc żeby zabezpieczyć ten minimalny wzrost w przyszłym roku, a więc w roku 2022, na dzień dzisiejszy, bo ostateczna waloryzacja będzie ustalone w miesiącu lutym, kiedy będziemy już wiedzieć, jak wygląda inflacja po zakończonym roku, będzie na pewno blisko 5% wzrost minimalnej emerytury, a więc jeżeli dzisiaj tę minimalną emeryturę mamy na poziomie 1250 złotych 88 groszy, to w przyszłym roku będzie to na pewno ponad 1300 złotych, na tę chwilę to jest 1312 złotych, natomiast patrząc na inflację, wskaźniki inflacji, będzie to określone w miesiącu lutym. A więc te waloryzacje są przede wszystkim w trosce o to, aby portfele naszych emerytów w jesieni życia były wsparte tym naszym rządowym wsparciem.

Oprócz tego, oczywiście, poza waloryzacją trzynasta emerytura będzie w przyszłym roku, tak samo jak była w tym roku, czyli w tym roku po raz trzeci trzynastą emeryturę wypłaciliśmy. W przyszłym roku jest planowana, no i oczywiście całe wsparcia dla emerytów, które są przewidziane w Polskim Ładzie, bo o tym nie możemy zapomnieć. Wypłacamy w tym roku czternastą emeryturę, ale pakiet wsparcia dla seniorów przez wprowadzenie kwoty wolnej od podatku trzydziestotysięcznej spowoduje, że emeryci, którzy pobierają świadczenie do 2500 złotych, emeryci i renciści, nie będą mieli odprowadzanego podatku, a więc relatywnie te świadczenia wypłacane będą wyższe. Przede wszystkim wsparcie to jest bardzo potrzebne, staramy się taki system danin wprowadzić w Polsce, aby on był po prostu systemem sprawiedliwym, żeby te osoby, które mają świadczenia jak najniższe, odprowadzane miały jak najniższe podatki.

Czyli spróbuję zreasumować raz jeszcze – w przyszłym roku waloryzacja rent i emerytur, jeżeli ktoś ma na przykład 2000 emerytury, dostanie co najmniej 100 złotych więcej. Dobrze mówię.

Dokładnie tak, bo w zależności od wysokości świadczenia.

Jeżeli na przykład nie będę musiał płacić podatku ja jako emeryt, jedno drugiego nie znosi, czyli jeżeli na przykład kwota wolna od podatku 30 tysięcy spowoduje, że mam wyższą emeryturę, to równocześnie też dostanę podwyżkę z tytułu waloryzacji, jedno plus drugie. Dobrze mówię?

Dokładnie tak, dokładnie pan redaktor dobrze mówi, jedno drugiego nie znosi. Przede wszystkim to wsparcie ma być wsparciem jak najbardziej szerokim i szeroka grupa emerytów i rencistów, ale w ogóle z Polskiego Ładu naprawdę szeroka grupa Polaków skorzysta, bo te szacunki jednoznacznie pokazują, jaka grupa Polaków skorzysta. A więc to są te rozwiązania, które przede wszystkim stawiają w centrum rodzinę, a więc rodziny i z małymi dziećmi, i naszych seniorów.

I jeszcze, pani minister, zostało nam dosłownie 60 sekund tej części rozmowy, chciałem panią dopytać. Od nowego roku wnioski o 500+ tylko w Internecie. Dobrze mówię?

Tak, dokładnie. A więc z pandemii wyciągamy wnioski, pandemia pokazała, jak sprawnie polskie państwo funkcjonowało dzięki cyfrowym rozwiązaniom, wprowadzamy całkowicie cyfrowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o świadczenie 500+, wnioski składamy elektronicznie poprzez bankowość elektroniczną, poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy poprzez system Emp@tia, pieniądze będą wypłacane na konto tym rodzicom, którzy mają dzieci i którym należą się świadczenie Rodzina 500+, a do tej pory 160 miliardów złotych trafiło do polskich rodzin w ramach świadczenia Rodzina 500+.

Tak więc, drodzy rodzice, pamiętajcie, od nowego roku wnioski o 500+ tylko Internetem. Słuchacie rozmowy z Marleną Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Ciąg dalszy tej rozmowy na naszej stronie w Internecie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych.

*

Pani minister, czytam, że ogłaszacie programy, projekty pilotażowe promocji zatrudnienia i o instytucjach rynku pracy. O co chodzi?

Chodzi o to, że sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o rynek pracy. epidemia koronawirusa, było takie zachwianie i troska o to, czy rynek pracy... nie wprowadzone będą negatywne zmiany, jeżeli chodzi o stopę bezrobocia. Dzięki rządowemu wsparciu, które było bardzo szeroko dedykowane na ratowanie miejsc pracy, ratowanie polskich rodzin, przypomnę, że to są kwoty bliskie 270 miliardów złotych, które z różnych źródeł trafiły, stopa bezrobocia w Polsce dzisiaj możemy powiedzieć, że jest stabilna – 5,6. To pokazuje, że ten rynek funkcjonuje dobrze. Ale kiedy spojrzymy głębiej, widzimy, że są grupy, które poprzez różne działania właśnie związane... różne zmiany na rynku pracy tę pracę straciły.

I chcemy przede wszystkim uruchomić program pilotażowy „Stabilna praca, silna rodzina”. I co w tym programie jest? Program w sumie opiewa na kwotę 100 milionów złotych, my będziemy teraz ogłaszać konkurs na 57 milionów złotych, dedykowany on będzie dla publicznych służb zatrudnienia, a więc powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie urzędy pracy, ale także same lub w porozumieniu czy z OHP-ami, czy też z instytucjami samorządowymi, czy też z agencjami zatrudnienia, a także z organizacjami pozarządowymi, mogą stanąć do tych pilotażowych... do tego pilotażowego konkursu. Wnioski od jutra można składać do 12 listopada, a projekt będzie realizowany... Właściwie można powiedzieć, że to jest projekt dwuletni, on będzie realizowany do 2023 roku. I przede wszystkim chodzi o wprowadzenie nowych autorskich, tak jak sama nazwa wskazuje, pilotaż rozwiązań, które będą aktywizowały kobiety powracające po urlopach rodzicielskich czy osoby opiekujące się osobami starszymi, które miały dłuższą przerwę w zatrudnieniu i wchodzą na ten rynek pracy, to wsparcie jest potrzebne. Ale także ten pilotaż zakłada wsparcie dla pracodawców, którzy w swoich zakładach pracy zastosowali pracę zdalną, którą... notabene teraz już jesteśmy na drodze legislacyjnej do wprowadzenia jej na stałe do kodeksu pracy, aby tych pracodawców wesprzeć w rozwiązaniach związanych z wprowadzaniem pracy zdalnej w swojej organizacji.

A więc konkurs, który przede wszystkim właśnie jest dedykowany dla aktywizacji, dla wprowadzania nowych metod, form aktywizacji osób, jeżeli chodzi o rynek pracy, a więc stabilna praca, silna rodzina. Wiemy, że każda rodzina, gdzie jest ta stabilizacja zatrudnienia, dla małżonków, daje to poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim finansowego, bezpieczeństwa godnościowego dla rodziny i dlatego też takie projekty pilotażowe, autorskie chcemy wspierać. I z tych pilotaży będziemy też wyciągali wnioski, które może znajdą się na stałe w systemie właśnie wprowadzanym dla publicznych służb zatrudnienia.

Dziękuję, pani minister. W takim razie do tego odsyłamy i bezrobotnych, i pracodawców. Szczegóły na pewno na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Pani minister, bardzo dużo jeszcze dostajemy pytań w sprawie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, który ma wejść w ramach Polskiego Ładu od nowego roku. Pani minister, proszę jeszcze raz wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejne wsparcie, które jest dedykowane dla rodzin z małymi dziećmi. Wiemy, że zadaniem polskiego rządu, który rozpoczęliśmy i silnie, mocno przez różne projekty realizujemy, jest wsparcie polskiej rodziny. Tej rodziny z małymi dziećmi, ponieważ naszym zadaniem bardzo trudnym jest wyjście z pułapki niskiej dzietności. I świadczenie 500+, Dobry Start, świadczenie Mama 4+ i inne wsparcia, takie jak program Maluch+ dla rodzin, ale Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada zarówno strategia demograficzna jak i Polski Ład, to co do zasady można powiedzieć kolejne 500 złotych. Ale to 500 złotych jest dedykowane dla rodziców, którzy mają drugie i kolejne dziecko w okresie między 12 a 36 miesiącem życia dziecka.

Dlaczego na ten okres? Przede wszystkim chodzi o to, aby rodzice mogli podjąć świadomie decyzję i ułatwić podjęcie tej decyzji łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym, a więc to 12 tysięcy, dodatkowe 12 tysięcy poza programem 500+, które rodzina uzyska, mogą rodzice w dowolny sposób wykorzystać na opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. To pokazuje przede wszystkim, że właśnie aktywizacja osób, przede wszystkim mam wracających na rynek pracy, dająca stabilizację, to podniesienie godności, ale także właśnie wyjście z pułapki niskiej dzietności. Ponad 3 miliardy złotych na ten program przewidujemy na to wsparcie. Rodzice będą mogli podjąć decyzję, czy pobierają świadczenie przez rok, czy przez 2 lata po 500 złotych. Mogą podjąć rodzice decyzję, że przez rok pobierają po 1000 złotych.

 Jak te wnioski należy składać? Od 1 stycznia 2022 roku poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a więc poprzez bankowość elektroniczną, poprzez system Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy poprzez system Emp@tia Ministerstwa Rodziny będzie można składać wnioski, świadczenie będzie wypłacane na konto rodzica i to wsparcie będzie właśnie bezpośrednio realizowane. A więc nie trzeba papierowo składać wniosków. Droga elektroniczna świetnie się sprawdza, w programie Dobry Start już przećwiczyliśmy można powiedzieć to zadanie, które zrealizowaliśmy w pełnym zakresie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie to realizował. A więc rodzice od 1 stycznia 2022 roku otrzymają kolejne świadczenie w ramach wsparcia polskich rodzin.

I na koniec, pani minister, jaka będzie płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa od nowego roku? Bo w tej sprawie też jest wiele zapytań, mimo że to już jest wiadome.

Minimalna płaca, staramy się, aby przede wszystkim była waloryzowana, aby... i w tym... znaczy na rok 2022 przekracza ona 3000 złotych, będzie to 3010 złotych, stawka godzinowa 19 złotych 70 groszy. Bardzo ważne jest to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od kilku lat określa tę stawkę godzinową, bo to powoduje, że jeżeli osoby są zatrudniane na umowach cywilnoprawnych, to wtedy jest określona stawka, a więc nie jest to niżej niż minimalne wynagrodzenie. Zależy nam na tym, aby przede wszystkim to minimalne wynagrodzenie wzrastało. Przypomnę, że kiedy obejmowaliśmy rządy, minimalne wynagrodzenie było na poziomie 1750 złotych z tego, co pamiętam, dzisiaj jest już to ponad 3000 złotych, magiczne 3000 zostało przekroczone. Oczywiście, jest to bardzo ważne dla tej grupy osób, które takie wynagrodzenie pobierają. I dlatego o tę grupę też państwo ma obowiązek się troszczyć i 3010, a 19 złotych 70 groszy stawka godzinowa.

Pani Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, była drugim gościem środowych Sygnałów Dnia. Dziękuję pani serdecznie.

Dziękuję bardzo, dobrego dnia, jeszcze raz wszystkiego dobrego dla seniorów.

Dziękujemy.

JM