Polskie Radio

Jakie prawa dla pasażerów linii lotniczych?

Jedynka
Tomasz Jaremczak 19.09.2013

Rekompensatę dla pasażerów samolotów po pięciu godzinach opóźnienia lotu proponuje Komisja Europejska. Natomiast w przypadku jego odwołania, linie miałby zapewnić podróżnym maksymalnie trzy noclegi. Na takie rozwiązania nie zgadza się część europosłów.

Mają wiele zastrzeżeń do projektu Komisji Europejskiej. Domagają się np. rekompensat w wysokości 300 euro już po trzech godzinach opóźnienia rejsu w Europie.

Poseł sprawozdawca Georges Bach prezentując raport komisji transportu Parlamentu Europejskiego podkreślił, że koniecznie jest zawężenie definicji okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają przewoźników z wypłacania zadośćuczynienia. - Przyczyny techniczne nie powinny się znaleźć wśród takich okoliczności. Za okoliczności nadzwyczajne możemy uznać siłę wyższą, np. katastrofę naturalną lub zagrożenie terrorystyczne - powiedział Bach.

Zdaniem europosła Artura Zasady, przepisy powinny być przede wszystkim proste i przejrzyste. - Są różne opinie dotyczącego tego, czy powinniśmy podkręcać śrubę branży lotniczej w kierunku praw pasażerów, czy spowodować, by nie były one zbyt rygorystyczne - powiedział Zasada.

Natomiast zdaniem eurodeputowanego Bogusława Liberadzkiego, zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską są korzystne tylko dla wielkich przewoźników. - Zaczynamy być traktowani jako kontener, a nie jako pasażer. Jako Parlament Europejski nie przyjmiemy tych warunków  - podkreślił Liberadzki.

Poprawki do projektu KE europosłowie mogą składać do 3 października.

poklskieradio.pl, tj