Kultura Andrzej Wajda
Section05


Section07
Andrzej Wajda w Radiu Wolna Europa
13'15 Premiera "Katynia" we Francji Wywiad z Andrzejem Wajdą przed francuską premierą "Katynia" przeprowadziła Anna Rzeczycka.
10'18 "Pan Tadeusz" Wajdy w Paryżu Andrzej Wajda mówi o swoim filmie "Pan Tadeusz", przed premierą w Paryżu. Autor: Anna Rzeczycka.
05'32 Premium Imperiale dla Wajdy Laureat Premium Imperiale, prestiżowej japońskiej nagrody - Andrzej Wajda opowiada o swoich planach na przyszłość. Autor: Bogusław Sonik (Jerzy Floriański).
28'40 Ojciec ludu małorosłego II część audycji Jacka Kaczmarskiego - poświęconej Januszowi Korczakowi. W audycji wykorzystano fragmenty szkicu Hanny Kirchner pt. "Nieznany utwór Janusza Korczaka", "Dzieci Biblii" J. Korczaka oraz wypowiedź Wojciecha Pszoniaka na temat jego roli w najnowszym filmie Andrzeja Wajdy pt. "Korczak". Na zakończenie fragment pieśni w j. hebrajskim.
10'53 Ojciec ludu małorosłego I część audycji Jacka Kaczmarskiego, poświęconej Januszowi Korczakowi. W audycji wykorzystano fragmenty szkicu Hanny Kirchner pt. "Nieznany utwór Janusza Korczaka"; "Dzieci Biblii" J. Korczaka oraz wypowiedzi Wojciecha Pszoniaka na temat jego roli w najnowszym filmie Andrzeja Wajdy pt. "Korczak".
32'47 Godzina bez Kwadransa Audycja Jana Tyszkiewicza: "Krakowiaczek ci ja, krakowskiej natury..." - utwór muzyczny w wykonaniu zespołu włoskiego; rozmowa J. Tyszkiewicz z Andrzejem Wajdą - o jego wielostronnnej działalności; "Byłem w Nowym Jorku..." - piosenka w wykonaniu Grzegorz Turnaua; rozmowa J. Tyszkiewicza Grzegorzem Turnauem; "Słodka bazylia..." (śpiewa G. Turnau); rozmowa J. Tyszkiwicza z Piotrem Skrzyneckim - jednym z założycieli Piwnicy pod Baranami w Krakowie; "Krakowiaczek ci ja..." (piosenka); rozmowa J. Tyszkiewicza z prof. Walerym Pisarkiem i prof. Krystyną Pisarek - językoznawcami (dźwięki pozytywki).
24'00 Godzina bez Kwadransa Audycja Jana Tyszkiewicza: pytania (ciekawostki) autora audycji; utwór muzyczny; uwagi na temat serii wieczorów zorganizowanych dla upamiętnienia 100-lecia sali koncertowej Carnegie Hall w Nowym Jorku; "Perpetuum mobile" Johanna Straussa; rozmowa J. Tyszkiewicza z Dorotą Krzywicką na temat filmu Andrzeja Wajdy "Dr Korczak"; utwór muzyczny; rozmowa J. Tyszkiewicza z Anatolem Kobylińskim na temat spotkania z Janem Kiepurą; utwór muzyczny.
28'28 Ojciec ludu małorosłego Audycja Jacka Kaczmarskiego poświęcona Januszowi Korczakowi - wychowawcy i pisarzowi: fragmenty szkicu Hanny Kirchner pt: "'Nieznany utwór Janusza Korczaka"; fragmenty "Dzieci Biblii" - pisarza i wychowawcy; wypowiedzi Wojciecha Pszoniaka - aktora - o jego roli w najnowszym filmie Andrzeja Wajdy pt. "Korczak".
26'38 Dwie strony Rampy Audycja Piotra Załuskiego przedstawiająca piosenki z przedstawienia Teatru Rampa pt. "Złe zachowanie": "Dwie strony Rampy"; wypowiedź Andrzeja Strzeleckiego - dyrektora Teatru Rampa, reżysera, autora scenariusza i tekstów piosenek; "Jacy będziemy", "Złe zachowanie" (śpiewają: Agnieszka Paszkowska, Anna Ścigalska, Wojciech Paszkowski i Dariusz Odija); recenzja gazety Dziennika Orleańskiego na temat przedstawienia; "Dola"; "Wszyscy albo nikt"; odczytanie opinii o Teatrze: Marka Piwowskiego, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Krystyny Jandy, Gustawa Holoubka; piosenki w wykonaniu A. Ścigalskiej: "Kochany"; To nie ze mną"; "Ty tul mnie"; piosenka w wykonaniu Janusza Józefowicza i Dariusza Odija pt. "Najważniejszy jest styl".
22'10 Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0950) Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: pierwsze reakcje na temat oficjalnego przyznania się ZSRR do zbrodni katyńskiej - Józefa Czapskiego, Kazimierza Łukomskiego - wiceprezesa Kongresu Polonii Polskiej w Stanach Zjednoczonych, Andrzeja Wajdy - reżysera; Jana Nowaka - byłego dyrektora RWE; "Prezydent czy prezydentura?" - komentarz Aliny Grabowskiej; sprawozdanie Wiesława Wawrzyniaka z Gdańska z przedzjazdowej konferencji prasowej "Solidarności" Barbary Malak - rzeczniczki "Solidarności".