PileckiBohater (nie)wymazany z pamięci
Section02
Bohater (nie)wymazany z pamięci
Bohater (nie)wymazany z pamięci Witold Pilecki to bohater. Nie bójmy się tego słowa, często nadużywanego i banalizowanego. Któż lepiej zasługuje na to miano niż człowiek, który przez całe życie bezinteresownie służył Polsce. Nie oczekiwał niczego w zamian. Postępował zgodnie z własnymi wartościami i sumieniem. Wiarą, wolnością, patriotyzmem i poświęceniem – ideałami brutalnie zdeptanymi przez dwa totalitarne reżimy XX wieku. więcej