Grudzień 1970

Stoczniowcy solidarni

06.12.2011 13:57
Do strajkujących robotników w Gdańsku i Gdyni dołączyli się robotnicy ze szczecińskich zakładów pracy. Na zdjęciu jedno z haseł nawiązujących do wydarzeń. Szczecin, 17.12.1970
Do strajkujących robotników w Gdańsku i Gdyni dołączyli się robotnicy ze szczecińskich zakładów pracy. Na zdjęciu jedno z haseł nawiązujących do wydarzeń. Szczecin, 17.12.1970Foto: PAP/Andrzej Witusz
Załogi strajkujące na Wybrzeżu wysuwają 21 żądań do władzy.

Załogi stoczni solidaryzujące się z robotnikami Wybrzeża, popierając ich słuszne postulaty do strajku okupacyjnego, wysuwają następujące żądania:

1. Żądamy ustąpienia obecnej C.R.Z.Z., która nigdy nie występowała w obronie mas pracujących.

2. Żądamy niezależnych Związków Zawodowych podległych klasie robotniczej.

3. Żądamy obniżki cen na artykuły spożywcze do wysokości z dnia 12. 12. 1970 roku. Żądamy podwyżki płac o 30 proc.

4. Żądamy normalnej zapłaty za dni strajku.

5. Żądamy wyrównania strat poniesionych w związku ze strajkiem, a zwłaszcza otoczenia opieką matek i dzieci robotników, którzy zginęli w zajściach lub zostali kalekami.

6. Żądamy wypuszczenia na wolność robotników zatrzymanych w związku z zajściami i nie wyciągania w stosunku do nich żadnych konsekwencji prawnych i służbowych.

7. Żądamy, aby w stosunku do Komitetów Strajkowych i uczestników strajku nie były stosowane żadne konsekwencje prawne i służbowe. W wypadku niespełnienia powyższego postulatu strajk będzie kontynuowany.

8. Żądamy nieingerowania sił zbrojnych w zakładach pracy i nie szargania honoru wojskowego poprzez przebieranie się milicji w mundury wojskowe.

9. Żądamy publicznego odwołania uchwały Rady Ministrów z dn. 17.12.1970 roku o użyciu broni.

10. Żądamy ukarania winnych masakry robotników walczących o słuszną robotniczą sprawę i bezwzględnego zakazu strzelania do bezbronnych mas pracujących.

11. Żądamy ukarania winnych, którzy dopuścili do obecnego kryzysu ekonomicznego kraju, niezależnie od zajmowanego stanowiska w Partii i w Rządzie.

12. Żądamy cofnięcia nazwania robotników chuliganami w prasie, telewizji i radiu i ukarania tych, którzy nas tak nazwali. Ludzie pracy zmuszeni byli do zademonstrowania swojej racji bytu.

13. Żądamy ograniczenia i zrównania zarobków pracowników aparatów Partyjno-Rządowych do średnich zarobków w przemyśle.

14. Żądamy zrównania cen posiłków wydawanych w kasynach MO i KW do cen ogólnie obowiązujących w kraju.

15. Żądamy stworzenia odpowiednich warunków dla zwiększenia budownictwa mieszkaniowego oraz sprawiedliwego rozdziału mieszkań bez ulg dla uprzywilejowanych grup społecznych.

16. Żądamy zmniejszenia aparatu administracyjnego do rozsądnych granic.

17. Żądamy zniesienia blokady telekomunikacyjnej miasta Szczecina.

18. Żądamy stałych i rzetelnych informacji o sytuacji gospodarczej i politycznej kraju przez środki masowego przekazu w programach ogólnopolskich.

19. Nie przystąpimy do pracy o ile nasze żądania nie zostaną załatwione przez Rząd i zostaniemy o nich poinformowani przez środki masowego przekazu w programie ogólnopolskim.

20. Domagamy się przyjazdu posłów Ziemi Szczecińskiej na Sejm, z generałem Jaruzelskim na czele, w celu załatwienia naszych słusznych żądań.

21. My, Stoczniowcy, odcinamy się od wszelkich wystąpień politycznych i antypaństwowych, a charakter naszego wystąpienia jest wyłącznie ekonomiczny.

Po spełnieniu naszych żądań przystąpimy do rzetelnej i uczciwej pracy.

   Komitet Strajkowy                              Komitet Strajkowy
   Stoczni im. A. Warskiego                     Stoczni Remontowej

 

("Dokumenty Poznań 1956 - Grudzień 1970", Instytut Literacki, Paryż 1971)