Section00
Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia
Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia
Section01

Pierwsza edycja Nagrody Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia przyznawanej przedsiębiorstwom wykazującym największe zaangażowanie w rozwój gospodarczy naszego kraju.

Polskie Radio S.A., wypełniając misję medium narodowego ma ambicje, aby w znaczący sposób wspierać inicjatywy budujące potencjał gospodarczy naszej Ojczyzny i tworzyć przyjazną atmosferę dla innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz promować nowoczesne formy wytwarzania dóbr konsumpcyjnych w oparciu o proekologiczne technologie. W realizowaniu tych zadań pomagają specjalnie tworzone i przekazujące treści informacyjne, a także wyjaśniające mechanizmy rządzące polską i światową gospodarką programy radiowe. Kolejnym krokiem do wypełniania tej misji jest próba motywowania i stymulacji korzystnych procesów dla narodowej gospodarki. W tym celu postanowiliśmy powołać Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Nagroda będzie przyznawana raz do roku tylko polskim przedsiębiorstwom spełniającym kryteria określone w Regulaminie do Nagrody.

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach przez specjalnie powołaną w tym celu Kapitułę ekspertów. Wszystkie zasady związane z przeprowadzeniem Rankingu Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. zawiera Regulamin.

Kategorie nagród

Przełomowe Rozwiązanie - nagroda dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce: od tzw. Start up-ów, czyli firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku, po doświadczone firmy, mogące pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż rok.

Filantrop Polski – nagroda dla firm lub przedsiębiorców najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną, ekologiczną (najlepiej we wszystkich trzech obszarach).

Skarb Narodowy – nagroda dla najlepszej spółki Skarbu Państwa.

Ambasador Biznesu RP – nagroda dla firm skutecznie i ciekawie promujących polskie produkty/usługi za granicą.

Dobry Zarząd – nagroda dla zarządu lub osób zarządzających, dla którego wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie.

Nagroda Główna Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia S.A. – nagroda specjalna wręczona jednemu z laureatów wyłonionych spośród pięciu wyżej wymienionych kategorii.

statuetka
Section04

Patroni

  • Ministerstwo Finansów
  • Ministerstwo Cyfryzacji

Kapituła

Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia S.A. będzie dokonywała specjalnie w tym celu powołana Kapituła przez organizatora Rankingu, czyli Polskie Radio S.A.

Kapituła będzie złożona z członków Zarządu Polskiego Radia S.A., Redaktora Naczelnego Redakcji Gospodarczej, Dyrektora Polskiego Radia 24 oraz ekspertów z dziedziny gospodarki i ekonomii.

Udział w rankingu mogą brać firmy i przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce i spełniające warunki określone w Regulaminie do Nagrody.

Partner Główny

  • PKO BP - Partner Główny

Partnerzy

  • Kapsch
  • Lotnisko Chopina Warszawa
  • Poczta Polska
  • Provident
  • Polskie Koleje Państwowe
  • Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości