Historia Z dziejów Armii Krajowej
Section05
Z dziejów Armii Krajowej
Section06
06'55 Zdobycie taboru Komenda Główna Armii Krajowej opracowała bardzo dokładnie plan powstania powszechnego. Miał on wejść w życie w momencie załamania się Niemców i zbliżenia się do polskich granic sił alianckich, które przyszłyby powstańcom z pomocą. Niestety sytuacja zmieniła się i plan trzeba było zmodyfikować. Tak narodziła się akcja "Burza" - plan mobilizacji oddziałów partyzanckich i ataku na cofające się wojska niemieckie. Uczestnikiem akcji był ppłk AK ps. Siwy - zastępca dowódcy 2. Pułku Piechoty Legionów AK.
06'16 Zdobycie broni Żołnierze września 1939 roku niejednokrotnie przed kapitulacją zakopywali swoją broń. Była ona później wykorzystywana przez oddziały partyzanckie, jednak było jej mało. Produkcja własnej broni i zrzuty też nie wystarczały, dlatego partyzanci wykradali ją Niemcom. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w Gamrocie k. Jasła, a znana jest z relacji por. Antoniego Zawadzkiego.
07'18 Zaskoczenie w wąwozie Zapiski, które przetrwały po ostatniej wojnie były sporządzane nie tylko przez żołnierzy, ale również przez osoby z administracji, czy księży związanych z oddziałami partyzanckimi. Zasadzkę na Niemców w wąwozie opisał we wspomnieniach ksiądz ps. Kąkol, kapelan oddziałów obwodu Limanowa AK. Przywołują one akcję przygotowaną na trasie ze Szczyrzyca do Mszany Dolnej.
06'13 Ostatnia szansa Na przedmieściach Krakowa znajdował się konspiracyjny skład amunicji, ochraniany przez niewielki oddział AK. Donos okolicznych mieszkańców sprawił, że niemiecka żandarmeria rozpoczęła akcję skierowaną przeciwko partyzantom. Ppor. Jerzy Niemczycki ps. Janczar, skoczek spadochronowy, był uczestnikiem potyczki z przeważającymi siłami wroga.
07'32 Zasadzka przy moście Sukcesem Armii Krajowej zakończyła się akcja oddziału "Krzysia". Była to zasadzka na niemiecką żandarmerię, przygotowana na trasie Łąck-Kamienica przez działający na terenie nowosądeckiego obwodu AK oddział. Szczegóły operacji znane są dzięki pisemnej relacji ppor. ps. Nicpoń.
08'10 Rozbrojenie oddziału Wiara w to, że Rosjanie są naszymi sprzymierzeńcami ostatecznie upadła, gdy okazało się, że Stalin nie ma zamiaru tolerować oddziałów AK na terenach wyzwalanych przez Armię Czerwoną. NKWD przystąpił do ich rozbrajania. O jednej z takich sytuacji opowiadają zapiski Stefana Matyszewskiego, oficera AK.
06'35 Zasadzka na żandarmów Braki żywności i broni zmuszały do napadów na niemiecką żandarmerię. Tak też się stało w Maleszowej. Grupa bojowa wydzielona z oddziału partyzanckiego AK tzw. "Wybranieckich", postanowiła uzupełnić swoje braki. Przebieg wydarzeń relacjonuje ppor. Henryk Pawelec ps. Andrzej.
07'52 Zasadzka na tabor Relacja Józefa Iwaneczko, podoficera AK ps. Włóczęga, na temat akcji patrolu dywersyjnego z plutonu por. "Dziedzica" pod Płowcami niedaleko Sanoka.
09'11 Rozbicie oddziału własowców Zdobyte wozy, sprzęt i odzyskane konie - powodzeniem szwadronu kawalerii płka Adolfa Pilcha zakończyła się nocna potyczka z oddziałem własowców. O tym, jak przebiegała akcja opowiada dowódca.
07'18 Zasadzka na gestapowców Tarnowskie więzienie było przez długi czas centralą wysyłek do obozów koncentracyjnych - głównie do Oświęcimia - z terenów południowo-wschodnich. Podlegało miejscowemu Gestapo. Gdy w Warszawie wybuchło powstanie wiadomo było, że lada dzień ruszą tam tarnowscy gestapowcy. Na ten moment czekali partyzanci AK. Relacja z zasadzki na Niemców została utrwalona przez por. Antoniego Zawadzkiego.
08'51 Zarzuty szefa sztabu "Jak nisko ceni się inteligencję czytelnika, chcąc mu dać do zrozumienia, że AK służyło złej sprawie" - tak przedmowę do książki "Leśne ognie" Grzegorza Fedorowskiego komentuje szef sztabu 27. Dywizji Wołyńskiej AK Tadeusz Klimowski ps. Ostoja. Dowódca zarzuca autorowi tekstu - Antoniemu Przygońskiemu - PRL-owską propagandę.
05'13 Oddział żandarmów pacyfikatorów Gęste lasy w powiecie opoczyńskim były doskonałym miejscem na schronienie dla partyzantów. Relacja ppor. Lucjana Kindleina ps. Juliusz z oddziału "Trojana" o działaniach AK na tym terenie.
08'28 Zamazana granica Latem 1943 roku Komenda Główna Armii Krajowej wydała rozkaz przeprowadzenia akcji o kryptonimie "Taśma", która polegała na ataku na strażnicę graniczną pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a obszarami włączonymi do Rzeszy, położoną na płn-zach. od Wyszkowa. Jej przebieg relacjonuje podchorąży "Drogosław".
07'25 Zajęcie Chmielnika Niedaleko Kielc znajduje się miasteczko Chmielnik, które stało się miejscem akcji kompanii z 4. Pułku Piechoty Legionów okręgu Kielce-Radom AK. Mówi mjr Maksymilian Lorenz ps. Katarzyna.
08'02 Za biurkiem Obok czynnej walki, nie można zapomnieć o tych, którzy w inny sposób służyli oddziałom dywersyjnym i partyzanckim. Oto relacja Marii Bisping ps. Ola, żołnierki AK, na temat jej codziennej pracy jako sekretarki w sztabie Okręgu Białostockiego AK.
Section07

Dźwięki z Radia Wolna Europa nadawane w latach 1966-1974, dokumentujące historię Polskiego Państwa Podziemnego (autorzy: Wacław Krajewski, Halina Markowska, Zdzisław Szyłejko, Bolesław Wąsiewicz-Bartecki, Stanisław Zadrożny i inni).