Section00

Chrześcijański
fundament
muzyki


Życiowa i artystyczna droga Krzysztofa Pendereckiego rozpoczyna się w wielokulturowej galicyjskiej Dębicy i dociera do leżących nieopodal Lusławic, które sam kompozytor nazywa swoją Itaką. Zrekonstruowany dworek i dążąca do uniwersalnej syntezy twórczość kompozytora jawią się jako przejaw tej samej tęsknoty za utraconym (odzyskanym?) porządkiem aksjologicznym.


– Moja przygoda z muzyką sakralną zaczęła się od buntu. Sprawiało mi satysfakcję, że robię coś zabronionego. Na świecie zauważono, że byłem pierwszym kompozytorem z kraju komunistycznego, który pisze muzykę sakralną – wspominał Krzysztof Penderecki (PR, 28.11.2009)

- "Stabat Mater" powstało od razu z zamysłem włączenia do monumentalnej "Pasji według św. Łukasza". O wzorcach wokalnej polifonii, sposobie traktowania tekstu i procesie komponowania wielkich form Krzysztof Penderecki opowiadał w rozmowie z Jerzym Bresticzkerem (PR, 1974)

– W czym tkwi kulturotwórcza moc chrześcijaństwa? W tym, że religia ta z jednej strony zdolna jest uśmierzać w człowieku nienawiść, a z drugiej strony jest wyrazem metafizycznej pokory człowieka – mówił kompozytor w przemowie o tematach religijnych w polskiej muzyce (PR, 12.12.1989)

– Przez 25 lat nie chciałem wydać "Polskiego Requiem". Dla mnie nie było skończone. Jakbym podświadomie czekał na to smutne wydarzenie – powiedział Krzysztof Penderecki przed napisaniem "Chaconne", dzieła poświęconego pamięci Jana Pawła II (PR, 8.04.2005)

– Chciałem, aby słuchacz stawał się uczestnikiem ewangelicznej opowieści, aby nikt nie stał z boku. Każdy może być wciągnięty przez ów tłum pasyjny, który domaga się ukrzyżowania Chrystusa, podobnie jak każdego dotyczy Odkupienie – mówił Krzysztof Penderecki o swojej "Pasji" (PR, 23.03.2016)


Stabat Mater na trzy chóry mieszane a cappella

wyk. Camerata Silesia - Zespół Śpiewaków Miasta Katowice pod dyrekcją Anny Szostak (Sala Kameralna NOSPR w Katowicach, 24.11.2018)

Stabat Mater na trzy chóry mieszane a cappella (5:59)
Krzysztof PendereckiChrześcijański fundament muzyki / mobile
Section025