Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

Praska Wiosna 1968

Okres kilkumiesięcznej liberalizacji i demokratyzacji, zakończonej agresją wojsk Układu Warszawskiego w sierpniu 1968.

Wojska NRD, Węgier, Bułgarii, ZSRR i Polski, w liczbie 200 tys. żołnierzy, wkroczyły na teren Czechosłowacji w nocy z 20 na 21 sierpnia. Po kilku tygodniach ich liczebność wzrosła do ok. 700 tys.

Ocenia się, że w skutek interwencji zginęło ok. 200 osób.