Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Forum polityczne

07.11.1993 00:00
  • "Być Polakiem dzisiaj" - dyskusja z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Aleksandra Małachowskiego, Andrzeja Więckowskiego, Tomasza Łubieńskiego, Kazimierza Wójcickiego i Kazimierza Orłosia (zagajenie dyskusji). Dodaj do playlisty
"Być Polakiem dzisiaj" - dyskusja z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Aleksandra Małachowskiego, Andrzeja Więckowskiego, Tomasza Łubieńskiego, Kazimierza Wójcickiego i Kazimierza Orłosia (zagajenie dyskusji).