Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Program specjalny

01.01.1900 00:00
  • Piosenki z akompaniamentem orkiestry do słów Wiktora Budzyńskiego, śpiewa Zbigniew Krukowski: "Piosenka z dawnych lat (Non premier tango) muz. Rene Denoncin * "Siódmy raz" (Tous les jours de la semeine) muz. Erwin Hallertz * "Maleńka tęsknota." * "Ucieczka" (Sur la Piste) muz. Ferde Groffe * "Kto?" (J'ai tant d'amour) Ray Colignon * "Bon giorno" mu Dodaj do playlisty
Piosenki z akompaniamentem orkiestry do słów Wiktora Budzyńskiego, śpiewa Zbigniew Krukowski: "Piosenka z dawnych lat (Non premier tango) muz. Rene Denoncin * "Siódmy raz" (Tous les jours de la semeine) muz. Erwin Hallertz * "Maleńka tęsknota." * "Ucieczka" (Sur la Piste) muz. Ferde Groffe * "Kto?" (J'ai tant d'amour) Ray Colignon * "Bon giorno" muz. Arnie Cypres * "Gdyby" (Un peu de pluie) Chr. Dupriez.