Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Valéry Giscard d'Estaing
 • RWEFelieton polityczny, data emisji: 28-11-1981 Felieton Wacława Zbyszewskiego na temat V. Giscarda - prezydenta Francji.
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1975 Wystąpienie E.Gierka podczas VII Zjazdu PZPR (V/VI); 8.12.1975. Przegląd prasy przedzjazdowej (VII Zjazd PZPR); wiadomości z... więcejWystąpienie E.Gierka podczas VII Zjazdu PZPR (V/VI); 8.12.1975. Przegląd prasy przedzjazdowej (VII Zjazd PZPR); wiadomości z zagranicy: kryzys polityczny w Libanie; stan zdrowia gen. F.Franco (Hiszpania). Korespondencje: Marii [Tańszczyk] z Katowic o II Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Krajów Socjalistycznych; J.Kurzawskiego o wystawie w toruńskim ratuszu eksponatów obrazujących współczesną sztukę ludową w Związku Radzieckim; A.Napierała o wystawie pod nazwą "Wdzięk współczesnej kobiety"; A.[Popowa] o ekspozycjach w Galerii Sztuki Najnowszej we Wrocławiu; informacje o Rajdzie Polskiego Fiata - meldunek R.Brzyskiego z Nidzicy. Wiadomości: na zaproszenie KC PZPR i rządu przebywa w Polsce z oficjalną wizytą przyjaźni delegacja partii pracujących Wietnamu i rządu demokratycznej republiki Wietnamu; S.Olszowski, minister spraw zagranicznych, przebywa z kilkudniową wizytą roboczą w NRD; 30 międzynarodowych organizacji społecznych wysunęło projekt obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka; na koncie Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia zgromadzono 7 mld 66 mln zł. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Wiadomości: w zakładach na Wybrzeżu Gdańskim i Szczecińskim i w Elblągu trwa od dwóch tygodni konflikt między strajkującymi... więcejWiadomości: w zakładach na Wybrzeżu Gdańskim i Szczecińskim i w Elblągu trwa od dwóch tygodni konflikt między strajkującymi załogami a przedstawicielami władz. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów; w Naczelnym Komitecie ZSL narada wojewódzkich komitetów i aktywu centralnego Stronnictwa; fragment audycji B.[Litelsztet] i J.Petyckiej z cyklu "Obserwacje i propozycje" nt. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. gen Świerczewskiego w Katowicach. V.G. d'Estaing, prezydent Francji, wyraził życzenie, by Polska sama znalazła środki rozwiązania trudności i odpowiedź na aspiracje swojego narodu. Pogadanka S.Szofa o sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Polsce. Przemówienie wicepremiera M.Jagielskiego wygłoszone w lokalnym programie Radia i Telewizji w Gdańsku o pracy komisji rządowej z międzyzakładowym komitetem strajkowym. Wiadomości: Rada Ministrów PRL przystąpiła do zasadniczej przebudowy programu działania, podjęto decyzje dodatkowego importu mięsa i zwiększenia dostaw węgla. Fragment audycji poświęconej pieśniom powstańczej Warszawy. zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Relacja z narad aktywu partyjnego w Gdańsku (8.09.1980) i Katowicach (9.09.1980). Wiadomości: z inicjatywy S.Kani wizyta... więcejRelacja z narad aktywu partyjnego w Gdańsku (8.09.1980) i Katowicach (9.09.1980). Wiadomości: z inicjatywy S.Kani wizyta prezydenta Francji planowana na koniec września została odłożona; na zaproszenie prymasa S.Wyszyńskiego przybyła delegacja zachodnio-niemieckiego Episkopatu Konferencji Biskupów. "Z kraju i ze świata": wypowiedzi pracowników Krakowskich Zakładów Armatur: A.Szepela, W.Kozub, J.[Blicharza]; wizyta w Gdańskich Zakładach Elektronicznych Unimor i w Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego; relacja z Nowego Sącza o sytuacji strajkowej w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym; relacja Z.Stankiewicza z Moskwy o wizycie delegacji z wicepremierem M.Jagielskim na czele; relacja J.Kuczkowskiego z Bonn o sprawach rozbrojeniowych; rozmowa A.Napierały z R.[Wolańskim], dyrektorem handlowym Zjednoczenia Przemysłu Odzieżowego; "Bandera na nowym statku rybackim" - rozmowa J.Dąbrowskiego z J.Malkowskim; J.Dobraczyński otrzymał włoską nagrodę za powieść "Cień ojca". Pogadanka J.Muszyńskiego o książce "NATO - strategia i siły zbrojne w latach 1949-1975". zwiń
 • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1980 Relacja z podpisania porozumienia między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej: przemówienie... więcejRelacja z podpisania porozumienia między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej: przemówienie L.Wałęsy i wicepremiera M.Jagielskiego; 31.VIII.1980; zagraniczne relacje: [D.Janiszewskiego] z Paryża, P.Wasilewskiego z Rzymu i J.Kuczkowskiego z Bonn; dziennik: papież Jan Paweł II złoży wizytę w Wielkiej Brytanii; uroczystości związane z obchodami 41. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Echa dnia": po dodatkowych konsultacjach członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowili odroczyć debatę nad sprawą Jerozolimy; wybory powszechne w RFN. Pogadanka nt. młodych ochotników biorących udział w walce z hitlerowskim najeźdźcą (uwagi nt. książki "Synami pułku ich nazwali" kmdr dr J.Czerwińskiego i kpt rezerwy C.[Leżeńskiego]; rozmowa z F.Jarochą. Wiadomości: pod przewodnictwem E.Gierka obraduje plenarne posiedzenie KC PZPR; na zaproszenie przywódców radzieckich przybyli do Moskwy z wizytą kanclerz RFN, wicekanclerz i minister spraw zagranicznych. Premier A.Kosygin przyjął na Kremlu D.[Kendla], przewodniczącego zarządu firmy Pepsico. zwiń
 • RWEPanorama 1978 r, data emisji: 31-12-1978 Wydarzenia roku (red. A. Menhard). Październik: wybór papieża-Polaka ( przemówienie JPII) * wrzesień: delegacja Episkopatu Polski... więcejWydarzenia roku (red. A. Menhard). Październik: wybór papieża-Polaka ( przemówienie JPII) * wrzesień: delegacja Episkopatu Polski w RFN - relacja T. Olsztyńskiego (T. Nowakowskiego); przemówienie prymasa Wyszyńskiego do Polaków z terenu hitlerowskiego obozu zagłady w Dachau * luty: przedstawiciele Polonii Amerykańskiej u prezydenta Cartera * marzec: wybory do franc. Zgromadzenia Narodowego - relacja M. Czarneckiego; przemówienie prez. Giscarda d'Estainga * marzec: zakończenie obrad konferencji b zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty wypowiedzi: Edwarda Gierka dla francuskiej TV (j. francuski) (3.10.1972); Georgesa Pompidou wnoszącego toast na cześć... więcejFragmenty wypowiedzi: Edwarda Gierka dla francuskiej TV (j. francuski) (3.10.1972); Georgesa Pompidou wnoszącego toast na cześć gości z Polski [Edwarda Gierka i jego świty] (j.francuski) (3.10.1972); Edwarda Gierka, odpowiadającego na toast Pompidou (j.francuski) (3.10.1972); szwedzkiego premiera Olofa Palme nt. wyników duńskiego referendum dotyczącego członkostwa w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (3.10.1972); Edwarda Gierka podczas wizyty we Francji (j.francuski) (3.10.1972); Edwarda Gierka na temat współpracy francusko – polskiej podczas wizyty we Francji (j.francuski) (4.10.1972); rzecznika prasowego (brak nazwiska) firmy Berliet po podpisaniu kontraktu z Edwardem Gierkiem na produkcję autobusów w Polsce (5.10.1972) (j.francuski); Maurice'a Schumana - ministra spraw zagranicznych Francji nt. oficjalnej wizyty Edwarda Gierka we Francji (6.10.1972) (j.francuski); Valery Giscard d' Estainga - ministra finansów Francji - na temat podpisania z premierem Mieczysławem Jagielskim 10 –letniej umowy dotyczącej współpracy gospodarczej Francji i Polski. zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty wypowiedzi: Edwarda Gierka na temat szczytu Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Sir Alf'a... więcejFragmenty wypowiedzi: Edwarda Gierka na temat szczytu Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Sir Alf'a Ramsey'a na temat zakończenia przez niego pracy trenerskiej z piłkarską narodową drużyną Anglii; Francois Mitteranda i Giscard d' Estaing podczas debaty radiowej (j.francuski). zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Fragmenty wypowiedzi: kanclerza Austrii Brunona Kreiskiego na temat współpracy z Reaganem i sytuacji w Polsce; I sekretarza KC... więcejFragmenty wypowiedzi: kanclerza Austrii Brunona Kreiskiego na temat współpracy z Reaganem i sytuacji w Polsce; I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani nt. fenomenu anarchii i stworzenia dwuwładzy; prezydenta Francji Valerego Giscard D' Estainga nt. szczytu Francja-RFN, mającego hasło "Równowaga globalnej siły"; premier Indii, Indiry Gandhi ostrzegającej przed "wielką siłą" starającą się oddzielić nie połączone ze sobą ruchy; I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani wzywającego do spokoju, "izolacji pol zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Fragm. wyp.: Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej Georgesa Marchaisa nt. Polski; liderów Komisji Unii... więcejFragm. wyp.: Sekretarza Generalnego Francuskiej Partii Komunistycznej Georgesa Marchaisa nt. Polski; liderów Komisji Unii Europejskiej Helmuta Schmidta i Hansa-Dietricha Genschera - o zgodzie na pomoc dla Polski; I sekretarza KC PZPR St.Kani o tym, że strajki wzywają do zaproszenia do samodestrukcji; prezydenta Francji Valerego Giscarda D' Estainga -komentarz postanowień UE dot. Polski; Jana Pawła II - o nadziei na triumf znaczenia poczucia odpowiedzialności w Polsce; amerykańskich urzędników Ed zwiń
 • RWERóżne wypowiedzi Fragm. wyp.: kanclerza RFN Helmuta Schmidta nt. pomocy Polsce; prezydenta Francji Valery Giscarda D' Estainga nt. kontynuowania... więcejFragm. wyp.: kanclerza RFN Helmuta Schmidta nt. pomocy Polsce; prezydenta Francji Valery Giscarda D' Estainga nt. kontynuowania pomocy dla Polski; kanclerza Helmuta Schmidta o tym, że interwencja ZSRR w Polski może zakończyć pomoc gospodarczą dla Polski; amerykańskiego eksperta ds. bezpieczeństwa narodowego Edwina Meese o tym, że presja Zachodu może spowodować umiarkowanie sytuacji w Polsce; Williama Dyessa, przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Stanu nt. roli RWE dla Polski; Gastona Thorn zwiń