Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Różne wypowiedzi

01.01.1900 00:00
  • Fragm. wyp.: kanclerza RFN Helmuta Schmidta nt. pomocy Polsce; prezydenta Francji Valery Giscarda D' Estainga nt. kontynuowania pomocy dla Polski; kanclerza Helmuta Schmidta o tym, że interwencja ZSRR w Polski może zakończyć pomoc gospodarczą dla Polski; amerykańskiego eksperta ds. bezpieczeństwa narodowego Edwina Meese o tym, że presja Zachodu moż Dodaj do playlisty
Fragm. wyp.: kanclerza RFN Helmuta Schmidta nt. pomocy Polsce; prezydenta Francji Valery Giscarda D' Estainga nt. kontynuowania pomocy dla Polski; kanclerza Helmuta Schmidta o tym, że interwencja ZSRR w Polski może zakończyć pomoc gospodarczą dla Polski; amerykańskiego eksperta ds. bezpieczeństwa narodowego Edwina Meese o tym, że presja Zachodu może spowodować umiarkowanie sytuacji w Polsce; Williama Dyessa, przedstawiciela amerykańskiego Departamentu Stanu nt. roli RWE dla Polski; Gastona Thorn