Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fragmenty różnych programów

01.01.1980 00:00
  • Wiadomości: w zakładach na Wybrzeżu Gdańskim i Szczecińskim i w Elblągu trwa od dwóch tygodni konflikt między strajkującymi załogami a przedstawicielami władz. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów; w Naczelnym Komitecie ZSL narada wojewódzkich komitetów i aktywu centralnego Stronnictwa; fragment audycji B.[Litelsztet] i J.Petyckiej z c Dodaj do playlisty
Wiadomości: w zakładach na Wybrzeżu Gdańskim i Szczecińskim i w Elblągu trwa od dwóch tygodni konflikt między strajkującymi załogami a przedstawicielami władz. W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ministrów; w Naczelnym Komitecie ZSL narada wojewódzkich komitetów i aktywu centralnego Stronnictwa; fragment audycji B.[Litelsztet] i J.Petyckiej z cyklu "Obserwacje i propozycje" nt. Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych im. gen Świerczewskiego w Katowicach. V.G. d'Estaing, prezydent Francji, wyraził życzenie, by Polska sama znalazła środki rozwiązania trudności i odpowiedź na aspiracje swojego narodu. Pogadanka S.Szofa o sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w Polsce. Przemówienie wicepremiera M.Jagielskiego wygłoszone w lokalnym programie Radia i Telewizji w Gdańsku o pracy komisji rządowej z międzyzakładowym komitetem strajkowym. Wiadomości: Rada Ministrów PRL przystąpiła do zasadniczej przebudowy programu działania, podjęto decyzje dodatkowego importu mięsa i zwiększenia dostaw węgla. Fragment audycji poświęconej pieśniom powstańczej Warszawy.