Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Różne wypowiedzi

01.01.1900 00:00
  • Fragmenty wypowiedzi: kanclerza Austrii Brunona Kreiskiego na temat współpracy z Reaganem i sytuacji w Polsce; I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani nt. fenomenu anarchii i stworzenia dwuwładzy; prezydenta Francji Valerego Giscard D' Estainga nt. szczytu Francja-RFN, mającego hasło "Równowaga globalnej siły"; premier Indii, Indiry Gandhi ostrzegając Dodaj do playlisty
Fragmenty wypowiedzi: kanclerza Austrii Brunona Kreiskiego na temat współpracy z Reaganem i sytuacji w Polsce; I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani nt. fenomenu anarchii i stworzenia dwuwładzy; prezydenta Francji Valerego Giscard D' Estainga nt. szczytu Francja-RFN, mającego hasło "Równowaga globalnej siły"; premier Indii, Indiry Gandhi ostrzegającej przed "wielką siłą" starającą się oddzielić nie połączone ze sobą ruchy; I sekretarza KC PZPR Stanisława Kani wzywającego do spokoju, "izolacji pol