Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Stanisław Deja
 • RWE"Zemsta nietoperza" Straussa, data emisji: 28-12-1989 Fragmenty z operetki Johann Straussa pt. "Zemsta nietoperza", w wykonaniu Państwowej Orkiestry Bawarskiej i chóru. Reżyseria i... więcejFragmenty z operetki Johann Straussa pt. "Zemsta nietoperza", w wykonaniu Państwowej Orkiestry Bawarskiej i chóru. Reżyseria i prowadzenie: Stanisław Deja. zwiń
 • RWEAudycja muzyczna, data emisji: 01-08-1984 Fragment utworu muzycznego Deja w wykonaniu autora, skomponowanego i wykonanego z okazji 40 rocznicy powstania warszawskiego.... więcejFragment utworu muzycznego Deja w wykonaniu autora, skomponowanego i wykonanego z okazji 40 rocznicy powstania warszawskiego. Zapowiedź - Santos Liszko. zwiń
 • RWEAudycja muzyczna, data emisji: 14-04-1979 Koncert Stanisława Deji - polskiego pianisty - w Monachium, dla grona znajomych i przyjaciół: Sonata D-moll.
 • RWEAudycja muzyczna, data emisji: 14-04-1979 Koncert Stanisława Deji - polskiego pianisty - w Monachium (dokończenie): utwory M. Ravela skladające się z 3 części; utwory... więcejKoncert Stanisława Deji - polskiego pianisty - w Monachium (dokończenie): utwory M. Ravela skladające się z 3 części; utwory Beethovena; 3 etiudy F. Chopina. zwiń
 • RWEBlaki i cienie polskich orkiestr, data emisji: 03-03-1991 Rozmowa Stanisława Deji z Wojciechem Rajskim - dyrygentem i założycielem Polskiej Filharmonii Kameralnej - na temat m.in.:... więcejRozmowa Stanisława Deji z Wojciechem Rajskim - dyrygentem i założycielem Polskiej Filharmonii Kameralnej - na temat m.in.: powstania orkiestry; koncertów; budżetu i składu orkiestry; wyjazdów zagranicznych; sponsorów. Fragmenty utworów muzycznych w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kalmeralnej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0443), data emisji: 14-11-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jerzego Bekkera ze Stanów Zjednoczonych na temat perspektyw stosunków... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: korespondencja Jerzego Bekkera ze Stanów Zjednoczonych na temat perspektyw stosunków amerykańsko-radzieckich; komentarz Stanisława Deji na temat wydarzeń na Litwie, Łotwie i w Estonii; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wystąpienia Aleksandra Dubczeka na Uniwersytecie w Bolonii; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o planach zmian konstytucji ZSRR w świetle nasilających się sprzeciwów rosyjskich kręgów intelektualnych i ruchów narodowościowych w krajach bałtyckich. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0484), data emisji: 08-12-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz na temat konferencji prasowej Lecha Wałęsy; korespondencja Jacka... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz na temat konferencji prasowej Lecha Wałęsy; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa w Stanach Zjednoczonych; rozmowa Andrzeja Borowicza z prof. Janem Rosnerem - członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce - na temat przyjęcia tej Organizacji w skład Międzynarodowej Komisji Helsińskiej z siedzibą w Wiedniu; komentarz Stanisława Deji na temat wydarzeń w Estonii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0545), data emisji: 12-01-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Stanisława Deji o pogłoskach na temat zmiany na stanowisku dowódcy sił... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz Stanisława Deji o pogłoskach na temat zmiany na stanowisku dowódcy sił zbrojnych Układu Warszawskiego; komentarz Tadeusza Mieleszki o sytuacji w Jugosławii; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu o przemówieniu pożegnalnym Ronalda Reagana - prezydenta USA (fragment jego przemówienia); korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o konflikcie amerykańsko-libijskim; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęc zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0868), data emisji: 15-12-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź Lecha Wałęsy - przewodniczącego "Solidarności" - na temat śmierci prof. Andrieja... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź Lecha Wałęsy - przewodniczącego "Solidarności" - na temat śmierci prof. Andrieja Sacharowa; komentarz Piotra Załuskiego na temat działalności prof. A. Sacharowa; komentarz Macieja Wierzyńskiego o rekacjach na propozycje L. Wałęsy przekazania specjalnych uprawnień rządowi Tadeusza Mazowieckiego; relacja Aleksandra Świejkowskiego z odbywającego się w Krakowie trzydniowego zjazdu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" (wypowiedzi: Janusza Winiarskiego z Lublina - dziennikarza; Antoniego Furtaka - przewodniczącego zjazdu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Krakowie i Hanny Chorążyny - przewodniczącej Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego); muzyka; komentarz Stanisława Deji na temat czwartego dnia obrad II Zjazdu Delegatów Ludowych w Moskwie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1372), data emisji: 21-04-1994 Dziennik A. Chomińskiego nt.: wyborów do Rad Gminnych; rozważań przez USA propozycji Prezydenta B. Jelcyna - odbycia spotkania nt.... więcejDziennik A. Chomińskiego nt.: wyborów do Rad Gminnych; rozważań przez USA propozycji Prezydenta B. Jelcyna - odbycia spotkania nt. sytuacji w byłej Jugosławii; Izraela i Organizacji Wyzwolenia Palestyny, które są bliskie porozumienia o autonomii palestyńskiej na części terenów okupowanych. * M. Wierzyński - o amer. reakcjach na wystąpienia B. Clintona w sprawie Bośni * B. Chrywacz z Warszawy - o akceptacji przez Sejm veta L. Wałęsy - w sprawie nowej ordynacji samorządowej. Frag. wyp.: R.Grodzickiego - SLD; A. Gąsienicy-Makowskiego z BBWR-u; Z. Milewskiego - z UD * J. Tomczaka – nt. polskiej pol. obronnej u progu XXI w. Frag. wyp. J. Milewskiego - I zastępcy Ministra Obrony Narodowej * S. Deji - o wycofywaniu wojsk rosyjskich z Łotwy * R. Kryka - o podziale floty czarnomorskiej * H. Szafira z Tel Awiwu - o rozmowach izraelsko-palestyńskich nt. palestyńskiej autonomii * P. Wilca z Paryża - o skazaniu przez Sąd P. Towieu na dożywocie, za zbrodnie w czasie wojny * Przegląd prasy amer. M. Olsienkiewicza - poświęcony amer. polityce wobec Bośni i Hercegowinie. zwiń
 • RWEGodzina bez Kwadransa, data emisji: 26-01-1992 Audycja Jana Tyszkiewicza: rozmowa J. Tyszkiewicza ze Stanisławem Deją - pianistą, redaktorem w Rozgłośni Polskiej RWE - na temat... więcejAudycja Jana Tyszkiewicza: rozmowa J. Tyszkiewicza ze Stanisławem Deją - pianistą, redaktorem w Rozgłośni Polskiej RWE - na temat koncertu w Koszalinie; fragment sonaty fortepianowej nr 6 Aleksandra Skriabina w wykonaniu S. Deja; dowcip. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.051), data emisji: 27-08-1981 "Solidarni" - propozycja Hymnu Solidarności - zgłoszona na jej Zjazd Krajowy przez gdański Biuletyn "Solidarność". Wykonanwcy:... więcej"Solidarni" - propozycja Hymnu Solidarności - zgłoszona na jej Zjazd Krajowy przez gdański Biuletyn "Solidarność". Wykonanwcy: Janusz Marchwiński - śpiew, Stanisław Deja - fortepian, słowa: Jerzy Narbutt, muzyka: Jerzy Niedźwiecki. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.053) "Karuzela" - piosenka do tekstu nadesłanego z kraju. Muzyka: Stanisław Deja.
 • RWEPanorama dnia - cz.222, data emisji: 28-06-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarze i uwagi Stanisława Deji; Piotra Sawickiego i A. Borowicza - z pierwszego dnia... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: komentarze i uwagi Stanisława Deji; Piotra Sawickiego i A. Borowicza - z pierwszego dnia konferencji partyjnej KPZR w Moskwie (odczytanie fragmentów wystąpienia Michaiła Gorbaczowa); uwagi na temat sytuacji w Armenii; relacja Jerzego Nowackiego z paryskiego biura Kontakt - m.in. o zebraniu komitetu organizacyjnego NSZZ "Solidarność" - na którym zdecydowano zaprotestować wobec decyzji dyrekcji stoczni gdańskiej przedłużającej czas pracy o 15 minut (fragment tekstu protestu); o nowych działaniach władz skierowanych przeciw "Solidarności" w Suwałkach; o obchodach w Poznaniu 32-giej rocznicy "poznańskiego czerwca 1956 r."; rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z Józefem Piniorem - o przyczynach przełożenia procesu (J. Piniora i Czesława Borowczyka) oraz happeningowej akcji wrocławskiej grupy "Pomarańczowa Alternatywa". Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.256, data emisji: 07-12-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: rozmowa telefoniczna Jerzego Nowackiego z Lechem Wałęsą - na temat zbliżającej się daty jego... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: rozmowa telefoniczna Jerzego Nowackiego z Lechem Wałęsą - na temat zbliżającej się daty jego przyjazdu do Francji; komentarz Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża - na temat wizyty L. Wałęsy we Francji; Serwis Informacyjny "Solidarności" z Warszawy - relacje telefoniczne Wojciecha Maziarskiego i Roberta Bogdańskiego (m.in. wiece w kopalniach na Śląsku); audycja "Gorzowskiego Radia Solidarność" (informacje); informacje Marii Bukowskiej z paryskiego Kontaktu, Barbary Malak z Amsterdamu i Krzysztofa Króla z Rady Politycznej KPN - o wydarzeniach w Polsce; reportaż dźwiękowy Marka Lehnerta z Rzymu ze "środowej" papieskiej audiencji generalnej (fragment przemówienia Jana Pawła II); muzyka. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.257, data emisji: 07-12-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku na temat wizyty Michaiła Gorbaczowa w Stanach Zjednoczonych; muzyka; sytuacja w Armenii i Azerbejdżanie; komentarz o obradach Rady Najwyższej w Estonii; informacje o podanych w Związku Radzieckim nieznanych szczegółach samobójstwa Nikołaja Szczołokowa - byłego szefa radzieckiego MSW (1984 r.); muzyka; korespondencja Bronisława Wildsteina o zbliżającej się wizycie Francoisa Mitterranda - prezydenta Franc zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.260, data emisji: 23-12-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: piosenka w j. angielskim; informacje o sytuacji w Polsce: Barbary Malak z Poznania; Jana... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: piosenka w j. angielskim; informacje o sytuacji w Polsce: Barbary Malak z Poznania; Jana Minkiewicza z Amsterdamu; Wojciecha Ziembińskiego z Warszawy; apel Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski wydany 12.XII.1988 r.; informacja o śmierci Anieli Stainsbergowej - m.in. obrońcy w wielu procesach politycznych, uczestniczki akcji pomocy Żydom podczas okupacji; muzyka; rozmowa z ks. Vaclavasem Valulisem - przewodniczącym Komisji Liturgicznej Episkopatu Litwy - o zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.261, data emisji: 23-12-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: rozmowa z Romanem Fristerem z Tel Avivu - na temat obchodów świąt Bożego Narodzenia w... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: rozmowa z Romanem Fristerem z Tel Avivu - na temat obchodów świąt Bożego Narodzenia w Izraelu; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu o obchodach świąt Bożego Narodzenia we Włoszech; piosenka świąteczna w j. angielskim; komentarz na temat sytuacji Kościołów w republikach radzieckich; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża o wywiadzie z Lwem Timofiejewem - działaczem religijnym który musiał opuścić ZSRR; wiadomości sportowe Huberta Grzymały; fragment zachodniej kolędy. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.270, data emisji: 09-02-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: relacja Roberta Kozaka z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" - o rozmowach zespołu do... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: relacja Roberta Kozaka z Serwisu Informacyjnego "Solidarności" - o rozmowach zespołu do spraw pluralizmu związkowego; informacje Roberta Bogdańskiego o akcjach strajkowych w Suwałkach; tekst oświadczenia komitetu organizacyjnego "Solidarności" w kopalni węgla brunatnego w Koninie (relacja Barbary Malak); informacje Zuzanny Dąbrowskiej - rzeczniczki PPS "Rewolucja Demokratyczna" - m.in. o akcjach strajkowych w Przemyślu; relacja Jana Minkiewicza z Amsterdamu o sytuacji w Poznaniu i Płocku; rekacje prasy zchodniej na wydarzenia w Polsce: korespondencja Krzysztofa Rutkowskiego z Paryża i Marka Lehnerta z Rzymu; informacje na temat sytuacji w Afganistanie; fragment pieśni żołnierzy afgańskich; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o pierwszej podróży zagranicznej amerykańskiego sekretarza stanu; informacje na temat sytuacji w Estonii i na Łotwie; "Francuzi na rzecz Havla" - korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.271, data emisji: 09-02-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Deji: korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku - na temat oświadczenia pięciu... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Deji: korespondencja Krzysztofa Kłopotowskiego z Nowego Jorku - na temat oświadczenia pięciu ministrów krajów Ameryki Środkowej o uzyskaniu postępu w sprawie przywrócenia pokoju w tym regionie; korespondencja Jerzego Rawicza z Paryża o konferencji której celem było uchwalenie zakazów fabrykowania, magazynowania, sprzedaży i używania broni chemicznych; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o liście wystosowanym przez kongresmenów do Georga Busha - o podniesienie kwoty imigracyjnej - w celu przyjęcia do USA zwiększonej fali uchodźców, zwłaszcza ze Związku Radzieckiego; korespondencja Floriana Lubickiego z Londynu o trwającej dyskusji na łamach prasy i w parlamencie brytyjskim na temat zwiększających się stale wypadków zatrucia żywnością; wiadomości sportowe Huberta Grzymały. Muzyka. zwiń